Revoluční ulice je součástí takzvaného Hradebního korza, které se rozpíná od Mostu Legií u Národního divadla až po Štefánikův most u Revoluční ulice. Už v roce 2019 se hlavní město společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) zavázalo, že připraví studii, která celou tuto oblast lépe propojí a zvýší kvalitu veřejného prostoru zejména pro chodce a cyklisty a upraví i podmínky pro MHD. Studie je rozdělena na několik menších projektů, které se ale řeší koordinovaně. Jedním z těchto projektů je právě rekonstrukce Revoluční.

Změní se povrch a přibydou stromy

Celá rekonstrukce je spojena především s dopravním řešením, navíc musí být koordinována i s rekonstrukcí Hlávkova mostu, proto bude celou akci mít na starost dopravní podnik. „Rekonstrukci Revoluční plánuje Dopravní podnik na rok 2024, do konce roku 2021 je naplánováno, že proběhne výběr dodavatele. Předpokládané náklady jsou pak 120 milionů korun,“ řekl Blesku tiskový mluvčí IPR Marek Vácha

V rámci rekonstrukce dojde k narovnání tramvajových kolejí a bude také například zcela změněn povrch. Asfalt nahradí dlažební kostky. Tohoto kroku se obává část veřejnosti, hlavně z toho důvodu, že dlažební kostky by mohly být mnohem hlučnější při automobilové dopravě, která je zde velmi přehuštěná. Obavy mají i cyklisté, kteří si myslí, že bude dlažba klouzat a zbytečně drncat. Tyto pochybnosti však IPR vyvrací.

„S touto dlažbou už máme v Praze zkušenost, je položená například u Národního muzea. Dlažba je hladká a má minimální spáry, zároveň je ale pískovaná, takže je drsná a nesmeká se. Výhodou dlažby je jednak to, že je esteticky vhodnější do historického centra, jednak ji lze snadno opravovat a vytvářet například retenční spáry kolem stromů. Další nesporná výhoda je, že se v létě tolik nerozpálí jako asfalt,“ vyvrací na svých sociálních sítích IPR obavy občanů. Pro automobilovou dopravu bude v celé Revoluční navíc snížena povolená rychlost na 30 km/h, což také pomůže snížit hluk.

Nově budou v ulici rozšířeny chodníky, vybaví se novými lavičkami, koši, stojany na kola i pítky. V návrhu se také počítá s umístěním restauračních zahrádek, které by sem měly bez problému zapadnout. Stín by mělo navíc zajistit 30 nově vysazených stromů. Rozšíří se i tramvajové ostrůvky, aby byly bezpečnější, a zastávka se přesune blíže Vltavě.

Travnaté tramvajové pásy nebudou

V takto dlouhé ulici, kde tramvajové koleje vedou přímo rovně, by se nabízela varianta zatravnění tramvajového pásu, to ale podle IPRU možné není. „Zeleň v tramvajových pásech navrhujeme tam, kde se neočekává zvýšený pohyb napříč ulicí. A také tam, kde je dostatek místa pro průjezd vozidel hasičů a zdravotníků. Zde travnaté pásy nejsou vhodné. Hodí se například do Sokolovské, dobrý příklad je i na Letné,“ okomentoval IPR.

Na rekonstrukci Revoluční ulice bude navazovat i proměna veřejného prostranství před obchodním domem Kotva. „Bude odstraněn současný vstup do supermarketu, nově bude přímo z Kotvy. Piazzetta bude sloužit jako místo k setkávání i odpočinku,“ uzavřel Vácha.

Fotogalerie
7 fotografií