Terminál Smíchov je dlouho očekávanou realizací, která by měla vyřešit nejeden problém v pražské dopravní infrastruktuře. V současnosti se totiž na Smíchově, relativně nedaleko od sebe, nachází tři důležité dopravní uzly. Vlakové nádraží v ulici nádražní, autobusové nádraží Na Knížecí a tramvajový uzel na Andělu. To vše navíc propojují dvě stanice metra – Anděl a Smíchovské nádraží.

Tuto dopravní rozkouskovanost má pro jednou vyřešit velkokapacitní dopravní terminál, který má v zásadě vzniknout na střeše stávajícího vlakového nádraží. Rada hl. m. projekt posvětila a zjara vybrala projektanta. Ten nyní od rady dostal konkrétnější požadavky na architektonické a technologické provedení stavby. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) by terminál mohl být hotov v roce 2026.

Horizontální dominanta se zřetelem na klima

Výhodou terminálu má podle pražských politiků být to, že nezabere nové nezastavěné území, nýbrž vznikne doslova na střeše železničního nádraží, která prochází rekonstrukcí. Jelikož je nádražní areál celkem rozsáhlý co do rozlohy, požadavkem magistrátu je, aby terminál nevyčníval výškově, nýbrž aby využil potenciálu rozlehlosti areálu.

Velkou otázkou zůstává nicméně technologické a architektonické řešení. „Podoba terminálu se vyvíjí podle technických a provozních podmínek,“ sdělil náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Musíme hospodařit s vodou, se světlem, se sluncem a musíme využívat i různé druhy energie.“ Hlaváček k tomu dodal: „Vstupujeme do období, kdy budou velké nároky na klimatickou změnu v architektuře a urbanismu. Je potřeba projekt na toto téma upravit a proto chystáme vzorek střešní konstrukce, která by tyto funkce mohla plnit.“

Moderní střecha

„Hlavní město Praha se rozhodlo v prostorách stávajícího Terminálu Smíchov instalovat prototyp části zastřešení,“ píše se v dokumentu, který radní schválili. Právě zmíněný vzorek by se měl už letos objevit na nádraží, a prokázat, zda bude vhodný i pro střechu terminálu.

Takto podle vizualizací bude nejmodernější a největší dopravní terminál v Praze vypadat.
Autor: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Střecha by podle dokumentu měla zajišťovat odvětrávání, dostatečný přísun denního světla, ale zároveň světlo i rozptylovat, potažmo stínit. Rovněž by měla disponovat přirozenou ochranou před sedáním ptactva. „Odvodnění přes odvodňovací systém směrem na západ k parkovacímu domu, likvidace dešťových vod prioritně řešena vsakem pod parkovacím domem pří mimořádné situaci s možným přepadem do Radlického potoka,“ stojí v dokumentu.

Za zmínku rovněž stojí i možnost lokálního osazení solárních systémů, které si magistrát nechá ověřit. Lokální zdroje energie by měly být využity přímo pro potřeby terminálu – například pro nucenou ventilaci.

Kombinovaná doprava

Díky výstavbě terminálu budou moci cestující využívat hned několik druhů dopravy. Vyjma tramvajové a podzemní, čili metra, se v jeho případě počítá také s obsluhou příměstských a celostátních autobusových či vlakových linek, a samozřejmě návaznost na pražskou MHD. V úvahách je rovněž i možnost elektrobusů či trolejbusů.

Terminál má také disponovat parkovišti P+R a B+R, které by stály západně od nádražní budovy. „Celkem by se na ně mělo vejít 1 000 vozidel a dále pak 1 000 jízdních kol,“ ozřejmil už dříve architekt Jaroslav Wertig z ateliéru A69 architekti, který projekt připravil. Wertig připustil i eventuální možnost napojení terminálu ještě na říční dopravu. „Propojení například k molu by bylo vedeno po povrchu. Podpovrchová varianta by z ekonomických důvodů nebyla vhodná.“ Počítá se rovněž se zřízením dobíjecích míst pro elektromobily a elektrokola.

Stavba za dvě miliardy

Podle Hlaváčka by stavba terminálu, na níž magistrát spolupracuje s Prahou 5 i se Správou železnic, měla vyjít na dvě miliardy korun. Odhad zprovoznění terminálu v roce 2026 vidí jako optimistický. „Je to poměrně náročná stavba, čemuž odpovídá i velká architektonická péče, kterou jí věnujeme. Očekáváme že dva až tři roky budou probíhat přípravy, a dva roky by mohla trvat vlastní stavba,“ uvedl. Aktuálně je projekt ve zpracování podkladů EIA.

Video
délka: 02:52.92
Video se připravuje ...

Odborníci představují nový projekt Smíchovského terminálu. (2018) Jiří Marek

Fotogalerie
55 fotografií