V areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) má v budoucnu vzniknout nová čtvrť, ve které by mohlo svůj domov najít až 15 tisíc lidí. To s sebou nese samozřejmě i zvýšenou dopravní zátěž, kterou by současná žižkovská infrastruktura už neunesla. Proto se v projektu počítá i se vznikem tzv. Jarovské třídy. Ta využije koridor bývalé železniční trati, odlehčí přetížené ulici Jana Želivského i Malešické a do budoucna připojí Žižkov na plánovaný městský okruh.

Městotvorný bulvár

„Dopravní studie na rozvoj území NNŽ totiž prokázaly potřebu druhého napojení území, aby nedocházelo k přetěžování ulice Jana Želivského,“ sdělil pro Blesk.cz mluvčí IPR Marek Vácha. „Naší snahou je vytvořit spojnici, která bude fungovat nejen dopravně a naváže na plánovaný městský okruh, ale bude hlavně součástí města a veřejného prostoru užívaného místními,“ dodal.

Nová komunikace by podle plánů tedy neměla být pouze dopravní tepnou, měla by mít hlavně městotvorný charakter. Podle návrhu by mělo být zachováno propojení obytných a přírodních ploch, to se hlavně týká nedalekého Malešického parku. Doplněny budou i pěší a cyklistické cesty, na Jarovské by měla vzniknout úplně nová cyklostezka. Plánuje se také výsadba zeleně.

Zapojení veřejnosti

Radnice počítá i se zapojením občanů. Chce, aby výsledná podoba Jarovské třídy co nejvíce vyhovovala požadavkům místních obyvatel. „Pokud vás zajímá, jak budoucí podoba Jarovské třídy změní prostředí, kde žijete i trávíte čas i celkovou podobu našeho města, máte šanci ji ovlivnit. Zúčastněte se prosím participace a sdělte nám váš názor,“ apeluje Pavel Křeček, radní Prahy 3 pro kulturu a strategické plánování.

Participace bude mít několik kroků. Do začátku května budou především probíhat rozhovory mezi radnicí a místními obyvateli a spolky. Cílem je si nejprve jasně vysvětlit souvislosti týkající se chystaného projektu. Na tato zjištění naváže veřejná debata v CAMPu, která proběhne na začátku května. V rámci diskuze bude také představeno, v jaké fázi rozpracovanosti se studie nachází.

„Veřejnost se bude moct vyjádřit například k umístění a podobě přechodů a tramvajových zastávek, k pěší promenádě s cyklostezkou, k charakteru výstavby podél budoucí komunikace, k využití a podobě zeleně nebo k zřízení speciálních stanovišť a ochraně existujících útočišť pro faunu a flóru,“ řekla Blesku mluvčí městské části Praha 3 Zuzana Křížková

Během června chystá Praha 3 několik diskusních vycházek, v rámci kterých bude možnost pohovořit i se zpracovatelem studie. Pro lepší informovanost bude na Praze 10 umístěn i informační kontejner.  S podobným se obyvatelé trojky setkali například při plánování rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad a proběhne i dotazníkové šetření. Během léta se budou výstupy zpracovávat. Na podzim 2021 pak dojde ke zveřejnění zapracovaných podnětů.

Změna územního plánu

Studie je nutná vypracovat proto, aby mohlo dojít ke změně územního plánu. „Na studii pracuje mezioborový tým z ateliéru Jana Kasla a společnosti SATRA s předpokládaným termínem odevzdání do podzimu 2021. Studie bude následně sloužit jako podklad pro navazující projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet schválení změny územního plánu,“ uzavřela Křížková.

Fotogalerie
27 fotografií