O nutnosti rekonstrukce jednoho z ústředních pražských náměstí se diskutuje posledních 20 let. Proběhla už i architektonická soutěž, první místo vyhrál v roce 2002 MCA ateliér. Ve stejném roce však Prahu zasáhly povodně, a tak město muselo investice směřovat jiným směrem. Dalším problémem bylo, že připravený projekt vyvolával mezi místními řadu negativních emocí, nelíbilo se jim například zrušení kašny či odstranění výduchu z metra.

Současné vedení Prahy 3, které vládne od roku 2018, se rozhodovalo, jestli nechat vypracovat zcela jiný projekt nebo upravit ten z roku 2002. Nakonec se rozhodlo neinvestovat další peníze do uspořádání nové architektonické soutěže a ve spolupráci s občany se upravil starý projekt. Místní si mimo jiné prosadili zachování žulové kašny z osmdesátých let minulého století od akademického sochaře Petra Šedivého. Nakonec zůstane i výduch z metra.

 „V rámci participace se občané jasně vyjádřili, že si přejí výduch zachovat, což také uděláme. Pouze zvolíme modernější řešení. Nový výduch bude subtilnější a také bude vzduch proudit přímo nahoru. U toho současného totiž vzduch proudí do stran, což způsobuje likvidaci přilehlé zeleně,“ řekl pro Blesk starosta MČ Praha 3 Jiří Ptáček.

Důraz na ekologii

Projekt prošel výraznou změnou ve směru ekologického hospodaření. „V plánu je více využívat dešťovou vodu a to především pro zavlažování travnatých ploch a nově vysazených stromů. Dešťová voda se bude sbírat ze střechy kostela do retenční nádrže, která bude nově vybudovaná. Kromě současné kašny přibudou i další vodní prvky, které zvláště v létě ocení především děti. Už nyní vidíme, že naši nejmenší v horkých letních dnech s oblibou využívají současnou kašnu, nyní budou mít podobných míst na náměstí více,“  říká mluvčí IPRu Tomáš Vácha. Kromě vodních prvků přibudou na náměstí i pítka a mlžítka.

V rámci rekonstrukce zmizí také veškeré vyasfaltované plochy. Ty budou nahrazeny velkoformátovými dlaždicemi vsazenými do štěrkového podloží a mlatovými cestami. Tato změna pomůže lepšímu vsakování dešťové vody a následnému ochlazování celého náměstí, které bývá zvláště v létě rozpálené. Plánuje se také pokácet několik nezdravých stromů a vysadit kolem 150 nových. Celkově by na náměstí mělo být 247 stromů, dnes jich je 163.

Největší změnou bude pravděpodobně vytvoření nového náměstíčka před vstupem do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. „V předchrámový prostoru vznikne nové náměstí lemované stromořadím platanů. Úctyhodná hmota vzrostlých platanů by měla vytvořit výškově přechodový prvek mezi jednolitou úrovní zeleně nižšího stromového patra a hmotou kostela a zakotvit tak jeho objem ve volném prostoru,“ popisují svůj návrh Pavla Melková a Miroslav Cikán z ateliéru MCA.

Trhy budou u dětského hřiště

Svoji polohu změní i oblíbené trhy. Současné místo před základní školou není vhodné, děti se musí minimálně dvakrát týdně proplétat mezi dodávkami trhovců. V rámci rekonstrukce budou stánky přesunuty na severovýchodní stranu náměstí. Nové místo nabízí více prostoru a navíc dojde k přirozenějšímu propojení s blízkými obchody a kavárnami. Opravy se dočká i dětské hřiště, které bude právě v blízkosti přesunutých trhů. „Místo tak slučuje aktivity vstřícné pro různé potřeby návštěvníků, od rodin s dětmi, po nakupující či konzumující. Na trhy navazuje pobytově upravený trávník, který umožňuje si zde sednout,“ popisují architekti.

S investicí pomůže magistrát

Velkou část investice do revitalizace celého náměstí bude hradit hlavní město Praha, které je i vlastníkem pozemku K tomuto kroku se už dříve magistrát zavázal v memorandu.

Fotogalerie
20 fotografií