U obou mostů bude konstrukce zrekonstruována a vrácena zpět na zvýšené spodní stavby. Stát se tak snaží zajistit průplavnost větších lodí mezi Prahou a Mělníkem. „Pražský plavební kanál Troja – Podbaba, který byl vybudován na přelomu 19. a 20. století pro zajištění trvalé splavnosti Vltavy do Prahy, kříží u ÚČOV ve směru na Císařský ostrov dva mosty, které svou podjezdnou výškou nevyhovují parametrům moderní evropské vodní cesty,“ popsal ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Navýšení o pár metrů

Most bývalé polní dráhy původně sloužil pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod v Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění. V současnosti již není dopravně využíván, je ale součástí areálu Ekotechnického muzea a je národní kulturní památkou. Most se zvýší o 2,35 metru.

Most bývalé polní dráhy v dubnu stavbaři přemístí na břeh jedním z největších mobilních jeřábů v republice. „Zde bude po částech odvezen do haly, kde bude repasován. Některé části ocelové konstrukce, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny replikou. V září 2021 se staronová konstrukce osadí zpět na opěry v upravené výšce. U silničního mostu je potřeba zřídit provizorní přemostění k zajištění nepřerušené dopravy na ÚČOV,“ dodalo ředitelství.

Druhý z mostů je silniční a slouží jako hlavní spojení mezi Císařským ostrovem a Papírenskou ulicí pro provoz ÚČOV. Ocelový silniční most o dvou hlavních komorových nosnících výšky 1,95 m projde opravou a bude zdvižen o 1,6 m.

Uzavřená cyklostezka

Stavba uzavře cyklostezku A1, která vede po břehu kanálu pod oběma mosty. „Cyklisté mohou využít vyznačenou objízdnou trasu přes ulice Za Císařským mlýnem, Mlýnská a Papírenská,“ uzavřel mluvčí.

Státní fond dopravní infrastruktury letos podle schváleného rozpočtu hospodaří se 127,5 miliardy korun. Loni měl fond v rozpočtu původně 87 miliard korun, po posílení stoupl na 124 miliard. Fond hradí dopravní stavby. Největší část peněz letos směřuje na dálniční a silniční projekty.
Fotogalerie
5 fotografií