Do pěti let se městské části Praha 6, 7 a 8 dočkají rychlejšího propojení. Lidé se ale nemusejí obávat dalších tunelů, naopak vystoupají nad Vltavu. Stavbu lanové dráhy, s odhadovanými náklady 1,5 miliardy korun, propojující zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě s bohnickým sídlištěm přes Podhoří v Troji minulý čtvrtek odhlasovali pražští zastupitelé. Její uskutečnění se plánuje několik let.

O 25 minut rychleji

„Je to další krok k lepší a modernější dopravě. Inspirovali jsme se třeba lanovkou v německém Koblenz či portugalském Portu,“ řekl Blesku Adam Scheinherr (33, Praha sobě), náměstek primátora pro dopravu. Hlavní výhody podle zástupců města spočívají v tom, že lanovka přepraví stejné množství lidí jako jedna tramvajová linka, bude však čtyřikrát levnější a především rychlejší. Trasu dlouhou 2,5 kilometru se 100metrovým převýšením a překonáním řeky zkrátí na sedm minut, na 15 i s cestou k zastávkám. „Ze sídliště Bohnice na Vítězné náměstí v Praze 6, nebo z Kobylis metrem do centra a na Dejvickou to nyní trvá 40 minut,“ dodal Scheinherr.

Nelíbí se všem

Vzdušná dopravní obsluha pravého břehu Vltavy už při plánování sklidila také kritiku. Nejvíce z Troje, kde se obávají narušení krajinných prvků v lokalitě. Protože dráha lanovky by mohla ohrozit bezpečnost zvířat a narušit klidové území pražské zoo, nápadem nebyl nadšen ani její ředitel Miroslav Bobek. „Nejsem proti lanovce vedoucí západní částí zahrady, ale lepší by rozhodně byla tramvaj,“ uvedl. Lanovka má přitom přivést cestující k plánovanému novému vstupu do areálu, čímž vyřeší problém s pravidelným přetížením autobusové linkou 112. „Je však také nezbytné, aby vedení města zajistilo v okolí nástupních stanic dostatečné parkovací kapacity, aby lanovka dopravně nezatížila rezidenční parkování v okolí,“ řekl Blesku Radomír Nepil (35, ANO) z radnice Prahy 8. Bohničtí však novou variantu spojení s centrem většinou vítají.

První výkop za čtyři roky

Přestože má být lanovka hotová roku 2025, většinu z času, který do její první jízdy zbývá, tvoří plánování. To celkově zabírá šest let, dva už mají studie za sebou. Podle plánu má být do konce roku 2023 provedena změna územního plánu, projekt a takzvané EIA, tedy vyhodnocení vlivu na životní prostředí (z anglického Environmental Impact Assessment, pozn. red.). V rámci EIA se posuzují vlivy staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti). Do stavby samotné se město pustí v roce 2024.

Řešení na 30 let

Podle Scheinherra je lanovka řešením spojnice mezi Prahou 6 a 8 na 30 let. „Nenahradí tramvaj, jen ji nějaký čas bude suplovat,“ řekl. Další etapy výstavby přivedou ke konečné lanovky v Bohnicích směrem od metra Kobylisy tramvajovou trať. Další pak povede z Podbaby do Suchdola a přes řeku k mezizastávce lanovky v Troji. „V této etapě vznikne nový most přes Vltavu,“ uvedl Scheinherr. Budoucí tramvajová trať v roce 2050 nahradí trasu lanové dráhy, ta by však nadále měla být součástí systému pražské integrované dopravy.

Cestující neuvíznou

Technologie lanové dráhy počítá se systémem tří lan, schopným odolat i silnému větru. Kabinu nesou dvě lana a pohání ji lano třetí. Ve stanici se od lan kabina odpojí, aby mohli cestující vystoupit a nastoupit. V případě nouze systém využije evakuační kabinu, cestující tak při nečekaném uvíznutí nebudou vyprošťovat hasiči nebo vrtulník, tato kabina se k nim dostane po třetím laně a dopraví je do stanice.

Za hodinu má pak v jednom směru převést bezbariérová lanovka se 14 kabinami o kapacitě 35 cestujících 2 tisíce lidí, ve špičkách pracovního dne s minutovým intervalem.

Fotogalerie
9 fotografií