"Stojím za svobodným Běloruskem a demokratickými hodnotami a odsuzuji násilí proti tamním obyvatelům. Teď se navíc ze symbolické roviny posouváme ke konkrétním krokům," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Ve většině případů se podle dokumentu jedná o rodiny v mladším produktivním věku. Stát běloruským občanům nabídne podporu sociálních pracovníků, tlumočníka nebo pomůže se zaplacením prvních nájmů a základním vybavením bytů.

Sociální bydlení

Magistrát v tomto volebním období dosud pronajal 269 sociálních bytů, z toho například 47 bytů rodinám z ubytoven, 19 bytů rodinám z azylových domů, 80 bytů rodinám samoživitelů nebo 151 seniorských bytů. "Šest bytů, které město pronajme ohroženým Bělorusům, je tak pouze zlomek z celkového počtu pronajatých městských bytů. Obětem běloruského režimu to však zajistí návrat k důstojnému, klidnému a bezpečnému životu," uvedl radní Adam Zábranský (Piráti).

Česká republika ve zdravotně humanitárním programu MEDEVAC poskytuje již od 90. let 20. století pomoc osobám z krizových regionů z celého světa. Součástí je často také ochrana před nedemokratickými režimy.

Fotogalerie
66 fotografií