Podle údajů LHMP dovezly v roce 2020 téměř polovinu odpadu do kompostárny ve Slivenci firmy a 699 tun bioodpadu přivezli soukromníci. Firmy za uložení tuny odpadu platí 600 korun bez DPH, občané metropole mohou zdarma v kompostárně nechat každý měsíc až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu.

V zařízení se ukládá rovněž biologicky rozložitelný odpad ze sběrných dvorů a ten, vzniklý při údržbě městské zeleně. „Celkem 100 tun pocházelo z činnosti naší organizace. Do kompostárny svážíme hlavně trávu, listí a větve z údržby parků a z okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme,“ uvedla Fišerová.

Čtyři roky provozu

Kompostárna hlavního města je v provozu od července 2017. V tom roce přijala 295 tun biologicky rozložitelného odpadu. O rok později to bylo 2 162 tun. Nynějších 3 405 tun je tudíž aktuálně maximem. Od začátku fungování kompostárny do konce roku 2020 přijali 9 059 tun bioodpadu a vyrobili 1 160 tun hnojiva. Více než polovinu zužitkovala pro své potřeby městská organizace, která má činnost kompostárny na starosti, pro pražské hnojivo si v daném období přijelo 605 Pražanů.

Jak kompostárna funguje?

Přijatý materiál se v komostárně nejprve třídí a drtí a následně zakládá do pásových hromad. Vzniklým organickým hnojivem, které je registrované pod názvem Pražský kompost, se hnojí zeleň v parcích, které LHMP spravuje, nebo si jej odebírají zahrádkáři.

Zájemci za kilo kompostu zaplatí jednu korunu. Ti, kteří v předchozím roce bioodpad do kompostárny ke zpracování uložili, mají nárok na dané množství hnojiva zdarma. „Za každých pět kilogramů uloženého materiálu si zájemce může vyzvednout jeden kilogram hotového hnojiva,“ píše se na webu příspěvkové organizace Prahy.
Video
délka: 03:05.69

Podívejte se, jak vypadá první pražská kompostárna. Víme, co se chystá. Eva Fornálová

Fotogalerie
26 fotografií