Kdo byl někdy ve sběrném dvoře, ten ví své. Pracovníci Pražských služeb se tam leckdy probírají jinak stále funkčními kusy nábytku či nejrůznějších elektrospotřebičů, které ale nejsou na vyhození. Pouze je předešlí majitelé „vyměnili“ za novější model. Neznamená to, že by stáří a určitá míra opotřebovanosti měly být na škodu. Využít je totiž mohou ti, kteří si nové vybavení dovolit nemohou. A právě od toho magistrát hl. m. Prahy zřídil na rozhraní Kunratic a Libuše nábytkovou banku.

Pomoc potřebným

„Máme možnost prostřednictvím této nábytkové banky pomoci lidem, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě ve finančních potížích, řeší třeba kde a na čem spát, schází jim v domácnosti stoly, židle nebo elektrospotřebiče,“ popsala účel banky, která spadá pod Centrum sociálních služeb (CSSP) Praha, radní hl. m. pro oblast sociální Milena Johnová (Praha Sobě).

„Od ledna je možné sem dovážet nábytek, či požádat o odvoz nábytku, který se lidem už nehodí, protože si koupili nový. Výhodou potom je, že si o darovaný nábytek mohou říct ti, kteří jej využijí,“ doplnila. Sklad v Libuši byl magistrátem vytipován cíleně, protože splňoval veškeré podmínky z eventuálních jiných objektů, které vlastní Praha.

„Cílovými skupinami jsou lidé bez přístřeší, kteří se stěhují buď do sociálních bytů nebo do komerčních bytů. Dále pak nízkorozpočtové rodiny, které si nemohou dovolit koupit například skříň. Další jsou pak osoby, které odchází z ústavních zařízení, například z dětských domovů nebo z výchovných ústavů, a které si zařizují nové byty, osoby po výkonu trestu, eventuálně pak třeba i senioři nebo handicapovaní obyvatelé,“ přiblížil pro Blesk.cz Tomáš Valenta, vedoucí nově vzniklé nábytkové banky.

Není to tak, že si o darované věci může říct jen tak kdokoliv. Služba je primárně určena lidem v nouzi. „Pokud bude někdo chtít využít služeb této banky, bude muset mít nějaké doporučení,“ uvedla radní. Tím je míněno například doporučení ze sociálních služeb či ze sociálního odboru, aby tuto službu nikdo nezneužil, a aby opravdu pomohla těm, kteří mají dlouhodobě málo peněz, či jsou v jiné existenční tísni. „Toto místo má zkrátka umožnit pomoc těm, kteří pomoc potřebují," dodala radní Johnová.

Živoření v nouzi

Těch je podle ředitele CSSP Martina Šimáčka zhruba 20 tisíc na celou Prahu. „Alespoň tedy těch, kteří potřebují pomoc například v rámci sociálních dávek, nebo v rámci zajištění bydlení,“ sdělil. „Praha by těmto lidem měla být jako první instituce k ruce. Při řešení bezdomovectví nebo při podpoře seniorů, kteří se dostávají do náročné situace, či u samoživitelů nebo samoživitelek, je důležitá solidarita mezi lidmi. Praktickou pomocí může být právě předání nábytku do nábytkové banky.“

Co sem lze vozit?

„V rámci bytového vybavení budeme přijímat v podstatě všechno,“ připustil Tomáš Valenta, který je vedoucím nově vzniklé banky. Lidé mohou do ní mohou vozit klidně i poškozený, byť opravitelný nábytek.

„Druhotně bude mít tato banka i ekologický dopad, protože prodloužíme životnost používání těchto věcí, čímž se sníží objem odpadu,“ míní Johnová. Není podmínkou, že zde lidé budou moci obdržet pouze použité vybavení bytu. Na základě spolupráce magistrátu s nábytkářskou společnosti IKEA zde čas od času bude k vyzvednutí i zbrusu nový nábytek.

Video
délka: 01:10.16

Takto to v první pražské nábytkové bance vypadá. Zástupci města i městských částí doufají, ž ese brzy začne kupit různými kusy nábytku, které pak budou moci využívat lidé v nouzi. David Zima

„Kdybychom to měli brát podle školní stupnice, kdy jedna je nejlepší a pět nejhorší, tak budeme přijímat kusy nábytku ještě ve stavu tři, který budeme schopní uvést do lepšího stavu,“ uvedl Valenta.

Odhalit stav, v jakém se nábytek, potažmo domácí spotřebič nalézá, by měly pomoci fotografie, kterou původní majitel do banky zašle. Následně banka rozhodne, zda o konkrétní kus bude nebo nebude mít zájem, a od toho se bude odvíjet domluva, zda jej majitel přiveze sám, nebo pro něj přijede jeden ze čtyř zaměstnanců nábytkové banky.

Jak na to?

Postup pro darování nábytku či elektrospotřebičů je vesměs jednoduchý. Stačí daný objekt nafotit a poslat vedoucímu nábytkové banky Tomáši Valentovi na mail tomas.valenta@csspraha.cz. Ten posléze vyhodnotí, zda pro darovaný objekt najde využití, či nikoliv.

Na základě vzájemné domluvy pak lze kus nábytku přímo dovézt během provozní doby do banky v Obrataňské ulici, která je v provozu dennodenně od 8:00 do 16:30, či si pro něj přijede vůz nábytkové banky. A to je v podstatě vše. Eventuální poškození napraví zaměstnanci, což se týká i darovaných elektrospotřebičů, které budou procházet odbornou revizí. „Aby se nestalo, že třeba darovaná lednička po dvou dnech přestane fungovat,“ uvedl Valenta.

Pouze Praha a okolí

Vozit sem nepotřebné předměty lze prakticky ze všech koutů republiky – i když podobné nábytkové banky fungují již v Liberci či v Brně. Co se dojíždění nákladním vozem banky týče, Valenta uvedl, že v případě nějaké rozumné vzdálenosti může vůz banky vyjet i mimo Prahu. „V rámci úspor, hovoříme-li o pohonných hmotách vozidla, se budeme zaměřovat primárně na Prahu. Předpokládám, že by ale neměl být problém vyzvedávat darovaný nábytek i v okolí hlavního města. Řekněme v rámci hranic Středočeského kraje,“ uzavírá.

Fotogalerie
20 fotografií