Přes 3000 domů, 117 tisíc čtverečních kilometrů porostu zničily od září hrozivé požáry, které sužují Austrálii. Zemřelo při nich 33 lidí a až miliarda divokých zvířat. Do pomoci žárem zmítané země se zapojila také pražská zoo, která zorganizovala sbírku.

Za měsíc do ní lidé poslali 20 milionů korun, první peníze už v místě určení pomáhají - 100 tisíc australských dolarů (zhruba 1,6 milionu korun) dostaly Zoos Victoria, další statisíce směřovaly nebo postupně odcházejí do Adelaide Zoo a k dalším organizacím, kde pomáhají poraněným koalům či klokanům. „Jsou určeny nejenom na bezprostřední pomoc postiženým zvířatům, ale také na monitoring ohrožených druhů a na jejich ochranu před dalšími požáry či před zavlečenými predátory,“ uvedla mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková.

„Jenom na Klokaním ostrově jde o záchranu vakomyši Aitkenovy, jejíž poslední stovky přežívajících jedinců požáry velmi vážně ohrozily, ale například také o varany Rosenbergovy, ježury ostrovní nebo o bandikuty krátkonosé,“ upřesňuje zoologický náměstek Zoo Praha Jaroslav Šimek.

Peníze z pražské zoo pomohou i žabkám - pozoruhodným paropuchám corroboree, které jsou kriticky ohrožené a jichž před požáry žilo volně pouze padesát. „Chovná zařízení, která měla umožnit posílení této volně žijící populace, však zničil oheň. S ředitelkou Zoos Victoria Jenny Gray jsme se proto dnes dohodli, že budeme financovat jejich znovuvybudování,“ uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. V rámci Zoos Victoria nyní o poraněné koaly pečuje i chovatelka Zoo Praha Kateřina Seemannová.

Na celkovou sumu 20 milionů se složilo 17 tisíc dárců, nejvyšší částka od jednoho dárce byla jeden milion. „Těší nás každá desetikoruna, ale osobně mám největší radost z toho, že řada tříd nebo i celých škol organizuje nejrůznější benefiční akce, aby mohly rovněž přispět,“ dodal Bobek.

Jak přispět?

Číslo účtu: 43-6804660247/0100
Variabilní symbol: 12020
Poznámka pro příjemce: Austrálie

Fotogalerie
18 fotografií