V areálu holešovické tržnice funguje Showpark Market od roku 1998. „V roce 1995 tehdejší primátor Koukal definoval oblast Bubenského nábřeží jako lokalitu, kam by se měl přesunout průmysl pro dospělé,“ sdělil v pátek ráno novinářům Zbyněk Matela, jednatel společnosti Eroc, která nevěstinec provozuje.

Jádro problému

Co platilo v 90. letech nicméně podle současného vedení hlavního města neplatí dnes. Nynější koalice trvá na požadavku předešlé politické reprezentace hl. města, aby byla hala č. 18, ve které Showpark působí, vyklizená a uvolněna pro jiné využití. Opírá se o neplatnost smlouvy, kterou Showpark uzavřel s tehdejším pronajímatelem tržnice, jímž je společnost Delta Center.

Smlouva byla uzavřena do roku 2025 s opcí na dalších 25 let. Protože ale hlavní město vypovědělo smlouvu Delta Center, pracuje s tezí, že i smlouvy touto společností uzavřené, neplatí. Situace je taková, že spor hlavního města s Delta Center dospěl k soudu, který prvoinstančně rozhodl ve prospěch hlavního města. Konečné rozhodnutí by odvolací soud měl učinit 19. listopadu.

Důsledky pro celou Prahu

Pakliže soud rozhodne opět ve prospěch města, obává se Matela nejen o osudy 600 umělkyň, které v Showparku působí, ale i několika dalších desítek zaměstnanců. Podle psychologa Ivana Doudy může mít zrušení takto velkého a zabezpečeného podniku neblahé následky pro řadu pražských oblastí. „Zásadní výhodou vždy je, sdruží-li se sexuální byznys na jednom konkrétním a kontrolovatelném místě, kde lze poskytovat zdravotní i sociální pomoc, případně je chránit před kriminalitou,“ sdělil psycholog Blesku.

Showpark
Autor: Showpark

Může pak dojít k tomu, že se erotický byznys, který je zde soustředěn na jednom místě, rozprostře po Praze do soukromých bytů a ulic,“ uvedl dále Douda k problému, na který Blesk poukázal zjara tohoto roku. „Necítíme se být ostudou města. Vnímám to spíše opačně, neboť odvádíme z centra města provoz erotických služeb, a to ke všemu mimo obydlenou zónu, kde nedochází ke konfliktům s obyvatelstvem,“ doplňuje Matela.

Oslovení mluvčí Policie ČR, respektive Městské policie hl. m. Prahy jeho slova v dubnu letošního roku potvrdili. „V našich evidencích jsme nezjistili žádné oznámení, které by mělo jakoukoli souvislost s provozem erotického nočního podniku ShowPark v holešovické tržnici,” sdělila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Ruce pryč

Matela se svěřil, že by rád s magistrátem navázal určitý dialog o tom, kde by hlavní město služby typu, které se v Showparku poskytují, tolerovalo. „Pokud by Praha definovala nějakou lokalitu, kam se můžeme přemístit, jsem si jist, že v horizontu 5-7 let bychom se přesunuli tam, kam by si město přálo,“ sdělil s tím, že se mu na magistrátu v těchto záležitostech nedostává patřičné pozornosti. Náměstek primátora v oblasti financí Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) nicméně uvedl, že se zástupci společnosti Eroc ohledně této problematiky jednal několikrát. O tom, že by magistrát „kryl“ aktivity společnosti zaměřující se na sexuální byznys, nechce slyšet.

Video
délka: 00:57.85

Takto to vypadá v prostorách největšího pražského nevěstince Showpark Marketu. David Zima

„Žádné město v České republice přece nemůže z právních důvodů podepsat smlouvu s provozovatelem nevěstince,“ podivuje se Vyhnánek, který upozornil na to, že společnost Eroc neuzavřela smlouvu s Prahou, nýbrž s firmou Delta Center. „I kdybych sám chtěl, hlavní město oficiálně nemůže poskytovat prostory za účelem prostituce, protože by se z právního hlediska jednalo o trestný čin, na což jsem zástupce společnosti upozornil,“ řekl Vyhnánek s tím, že se jedná o problém legislativní, na který je hlavní město krátké.

Pragmatismus nade vše

Podle Doudy je tento přístup nešťastný. Jakékoliv město by prý s takovýmito podniky mělo spolupracovat, chce-li mít dohled nad regulací služeb tohoto typu, protože pak hrozí, že se prostituce přemístí i klidně pod širé nebe, jako tomu bylo v dřívějších letech.

„Je naivní myslet si, že zruší-li se tento podnik, vymizí sexuální byznys z Prahy. Je naopak třeba, aby přístup k sexuálnímu byznysu byl ze strany města praktický a pragmatický, apolitický a neideologický,“ radí Douda s tím, že by měl magistrát více naslouchat odborníkům a hledat vhodné řešení.

Tržnici čekají změny

Magistrát hodlá celý areál holešovické tržnice přetransformovat ve veřejný prostor s promenádou a s rekreačními a kulturními objekty, kde nevěstinec nemá pochopitelně co dělat. Matela rozhodnutí města nijak nerozporuje: „Jsem přesvědčený, že majitel nemovitosti má právo určit, kdo bude jeho nájemce,“ uvedl. Přesto doufá v určitou smírčí vstřícnost, a to i na základě dlouhodobě bezproblémového podniku.

Náměstek primátora k tomu podotkl, že se Eroc v soudním sporu s městem přidal na stranu Delta Center. „Požadovat vstřícnost ze strany magistrátu, a zároveň se s ním soudit, je tak trochu schizofrenní situace,“ nechal se slyšet v reakci. Vzájemný dialog ovšem nezatracuje. Jen by měl být nastaven jinak, než že hlavní město poskytne své prostory pro provoz nevěstince. „Musí si sami vybrat vlastní soukromou lokalitu, a chtějí-li, radní pro bezpečnost, územní rozvoj nebo zdravotní a sociální prevenci jsou mu k dispozici.“

Soudný den: Co bude pak?

Jisté dosud není nic. Rozhodne odvolací soud v úterý 19. listopadu. Zbyněk Matela k tomuto datu vyjádřil určité obavy, že rozhodne-li soud v neprospěch jeho společnosti, bude to znamenat praktickou likvidaci oblíbeného nevěstince, který za loňský rok navštívilo 160 tisíc zákazníků, ze dne na den. Na přímý dotaz nicméně Vyhnánek uklidňuje jak zákazníky podniku, tak i stovky umělkyň, že „rozhodne-li soud skutečně takto, což nemohu předjímat, určitě nebudeme poskytovat lhůty na vyklizení ze dne na den. Takto město nemůže postupovat.“

Fotogalerie
30 fotografií