103 milionů korun. Přesně tolik podle pražského primátora ušetřil magistrát pozastavením či úplným zrušením některých zbytečných, nehospodárných či předražených projektů v oblasti IT. „Provedli jsme revizi uzavřených smluv, které se týkaly především software. Byly zbytečné a zejména nepožadované odborným úsekem,“ uvedl Hřib.

Celkem bylo zastaveno 11 projektů, přičemž pět z nich bylo zrušeno úplně. Hřib to označil za nekoncepční rozvoj v rámci předešlého strategického plánu. Nevýhodné smlouvy označil za špatná rozhodnutí, ze kterých nelze vyvozovat trestněprávní odpovědnost. „Některé zakázky jsme zrušili ještě v brzkém stádiu záměru. Jednalo se o dva projekty ve výši 20 a 22 milionů korun, které souvisely s budováním nového portálu,“ sdělil primátor. Místo toho plánuje nový portál v částce 25 milionů korun, tedy za polovic.

Portál Pražana

Primátor tzv. „Portál Pražana“, o němž je řeč, označil za vlajkovou loď magistrátního IT. Mělo by jít o nezbytný portál víceméně každodenního použití, kde by obyvatelé Prahy měli přehledně k dispozici veškeré náležitosti, které je zapotřebí vyřídit. „Jedná se o to, aby občan měl jednoduchý přehled. Pokud si například chce do Prahy pořídit psa, na portálu se dozví potřebné informace včetně toho, jaké poplatky musí uhradit, kde jsou vhodné prostory pro venčení a podobně,“ uvedl pro ilustraci Hřib. Různých kolonek bude samozřejmě více a budou postihovat pestrou škálu městských témat.

Součástí portálu bude také kalendář. „Předpoklad je takový, že upozorní na důležité události, jako třeba nejzazší termín zaplacení poplatku nebo upozornění na plánované či probíhající výluky MHD,“ uvedl primátor. Příprava tohoto projektu podle něj již probíhá a je v ní angažován jak Operátor ICT, tak i ministerstvo vnitra. „Dle tabulkových platů nejsme schopni zaplatit na magistrátu odborníky, kteří by portál vytvářeli,“ sdělil k tomu, proč aplikaci nevytváří přímo magistrát.

Přehlednější webové stránky

Budoucí rozvoj podle primátora spočívá také v jednoduchosti a přehlednosti. Oboje podle něho schází současným internetovým stránkám magistrátu. „Momentálně není web úplně uživatelský přívětivý. Je nepřehledný. Proto bychom se rádi zaměřili na zjednodušení a zpřehlednění, aby to vyhovovalo novým požadavkům na snazší vyhledávání,“ doplnil s tím, že v příštím roce by se měl nový web nacházet už ve stádiu prototypu.

Otazníky nad Lítačkou

Na přetřes také přišla digitalizace a otázka tzv. Smart Cities. „Jejich koncept podle mě nespočívá v hezkých moderních lavičkách či koších, ale v otevřených a přístupných datech,“ uvedl primátor, který má v gesci právě oblast informatiky. Proto podporuje rozvoj platformy Golemio, která byla loni Operátorem ICT představena.

Projekt spočívá ve vzniku, sběru, vyhodnocování, řízení a vizualizaci dat, přičemž umožňuje propojení městských aplikací. Zmíněna byla i centralizace služeb, v rámci které by měla proběhnout lepší komunikace mezi magistrátem a městskými částmi. Její součástí je i centralizovaný servis, který by podle Hřiba mohl ušetřit nemalé finanční prostředky vynaložené na smluvní vztahy s dodavateli.

V neposlední řadě se magistrát hodlá zaměřit i na digitální identitu občanů a úředníků, která by mohla usnadnit řešení nejrůznějších záležitostí na úřadech. „Náš koncept nespočívá v tom, že bychom chtěli sestěhovávat úředníky na jedno místo, ale chceme jít tou cestou, aby si občan veškeré náležitosti vyřídil z pohodlí domova přes internet,“ řekl primátor. Ten se vyjádřil i k budoucnosti Lítačky, která se pro charakteristickou zelenou plastovou kartu nejeví příliš růžově.

První problém spatřuje Hřib v jejím pojmenování. „Je zapotřebí, aby název karty byl srozumitelný a univerzální, protože do Prahy jezdí i cizinci, pro které moc srozumitelný není. Zároveň je to nepřesné označení, protože neslouží pouze pro dopravu,“ sdělil Hřib. Druhý problém je v její nepraktičnosti. „V rámci aplikace chystáme časový mobilní kupon na MHD, tudíž by nebylo zapotřebí s sebou kartičku nosit. Uvolnilo by se tak místo v peněžence například pro jiné karty,“ dodal primátor.

Fotogalerie
8 fotografií