Horký letní den a návštěva pražského kopce Petřín: cesta pěšky znamená totálně propocený svršek, a tak se jízda lanovou dráhou jeví jako nejlepší možné řešení. A často to tak také je. Nastávají zde však nezáviděníhodné situace. Turisté občas berou tento dopravní prostředek útokem a vznikají zde fronty, které vedou od vstupu do spodní stanice Újezd až do přilehlého parku.

Za běžného režimu má v létě mezi 10:00 a 18:00 dráha interval 10 minut, který zajišťují dvě soupravy. Při návštěvě místa redakcí Blesk.cz jsme v letním parnu čekali ve frontě zhruba 20 minut, než jsme se svezli. Někteří lidé to mezitím vzdali a vydali se nahoru pěšky vstříc vlastnímu osudu. Pražský dopravní podnik si je těchto situací vědom a snaží se na ně pružně reagovat.

„V případě zvýšené poptávky po přepravě, kdy se ve spodní stanici tvoří fronta, která dosahuje nad přístupové schody, je standardní jízdní řád změněn na provoz nonstop. To znamená, že lanovka odjíždí okamžitě při plném obsazení cestujícími. Touto změnou v jízdním režimu se snažíme snížit čekací dobu na minimum,“ uvedla tisková mluvčí dopravce Aneta Řehková. Podle ní k takovému opatření došlo letos už v 85 dnech a soupravy tak absolvovaly celkem 596 jízd nad stanovený rámec.

Pomůže až modernizace

Za současného stavu podle poskytnutého vyjádření dopravní podnik nemá víc možností, jak provoz lanovky na Petřín vylepšit. Každý spoj má kapacitu 100 cestujících plus jeden člověk coby obsluha dráhy. V kabině mohou někteří sedět, další musí stát, na z dnešního pohledu v dopravních prostředcích běžnou klimatizaci můžete zapomenout.

„V případě, že bychom chtěli výrazně zvýšit přepravní kapacitu přepravovaných osob tím, že přidáme kabiny, dostaneme se k zásadním problémům, mezi které patří například stavební úprava všech stanic. Zastávky jsou krátké,“ vysvětlila Aneta Řehková. Pohon lanové dráhy podle ní navíc není kapacitně a výkonově k takovému kroku přizpůsoben. Ani samotné prostory pro nástup a výstup nyní nejsou připraveny na větší počet cestujících najednou.

Video
délka: 00:37

Lanová dráha na Petřín se nárazově potýká s nápory turistů. Tadeáš Provazník

„Realizace navýšení počtu vozů by byla ekonomicky velice nákladná a domníváme se, že z dlouhodobého hlediska i neefektivní. V současné době není technicky možné ani zvýšení rychlosti. Pohon lanové dráhy je dimenzován na zátěž 22,5 tuny při maximální rychlosti 4 metry za sekundu. Na větší zatížení není strojní zařízení konstrukčně uzpůsobené,“ popsala dále Řehková.

Dopravní podnik jedním dechem připouští, že se otázkou modernizace vozů i drážního tělesa intenzivně zabývá, termín realizace však neuvádí. „Jde o zajištění lepšího komfortu při přepravě cestujících, zajištění moderního bezpečnostního systému, přizpůsobení vozů poptávce cestujících a posunutí lanovky do další životní etapy pro další generace,“ dodala mluvčí dopravce.

Trocha matematiky

Na obhajobu pražského dopravního podniku vzhledem k tvořícím se frontám je vhodné dodat, že na základě poskytnutých čísel rozhodně během turistické sezony nejde o každodenní či, lépe řečeno, celodenní problém. Lanovka je totiž v provozu od 9:00 do 23:30 hodin, například za červenec přitom dle dopravce tento prostředek přepravil celkem 266 644 cestujících.

Z toho vyplývá, že za sedmý měsíc letošního roku lanovkou na Petřín jelo v průměru každý den 8601 lidí. Při kapacitě jedné soupravy 100 lidí toto číslo znamená celkem 86 plně obsazených jízd. Dráha je dlouhá 510 metrů, kterou při rychlosti 4 m/s lanovka zdolá za přesně za 127,5 vteřiny. S jistou časovou rezervou pro nástup a výstup cestujících lze odhadnout, že jedna cesta trvá zhruba 2,5 minuty. Když toto číslo vynásobíme počtem 86 jízd, dostáváme se na 215 minut, tedy na 3 hodiny 35 minut. Jelikož je ale lanovka v provozu každý den mnohem déle, nelze tvrdit, že by při počtu 8601 lidí za den byla každá souprava pokaždé přeplněná k prasknutí.

Fotogalerie
16 fotografií