Již na květnovém zastupitelstvu to vládnoucí koalice magistrátu pořádně schystala. Do sálu dorazili nájemníci z Černého mostu a s transparenty a hlasitými výkřiky vyjadřovali nesouhlas se zamítnutím plánované privatizace. Zastání našli u opozičních stran ODS, ANO, ale také u koaliční strany Spojené síly pro Prahu, kteří na zastupitelstvu hlasovali s opozicí proti úplnému zastavení privatizace.

V pondělí rada hlavního města rozhodla, že Praha odprodá 445 bytů v šesti domech nájemníkům, se kterými již začala o privatizaci jednat. Zároveň si nechá 68 bytů, které v domech nejsou obsazené. Dalších 804 bytů, u kterých byla privatizace schválena a kterou minulé vedení magistrátu přislíbilo, ale zatím se neučinily žádné konkrétní kroky, má také zůstat městu. Celkově si chce tedy město ponechat 872 bytů původně určených k prodeji, z nichž 251 jich je podle materiálu zastupitelstva volných a připravených k užití.

Mezi těmi které jsou z rozhodnutí radních z privatizace vyjmuty, jsou i byty v Praze 17, kde už dlouhé roky žijí titíž nájemníci. S privatizací počítali a teď se jejich rodiny ocitly v nejistotě. Sepsali proto petici, kterou odeslali na magistrát. „Z naší strany jsme učinili veškeré kroky, které byly v našich možnostech. Svolali jsme přípravné schůze před založením bytového družstva, připravili stanovy, několik let spoříme na odkoupení bytů, během dlouhých let čekání tyto peníze ztrácejí hodnotu, vzrostly úroky hypoték a ceny nemovitostí se razantně zvýšily. Kdybychom nevěřili veřejnému příslibu magistrátu, mohli bychom se zařídit jinak,“ stojí v textu.

Stovky rodin

Za nájemníky se v proslovu postavila zastupitelka Alexandra Udženija (ODS): „Oni (pozn. red. rada města) jim tímto tiskem říkají, prostě máte smůlu, my jsme se rozhodli jinak. Je to opravdu nehorázné a je to pohrdání těmito lidmi,“ bránila nájemce zastupitelka a závěrem apelovala na radu, aby neměnila pravidla hry v její půlce a byty privatizovala.

Občané se bouří

O kontroverzním bodu jednalo ve čtvrtek od 17 hodin zastupitelstvo. Rozhodnutí Zábranského přišly interpelovat desítky občanů, kterých se zastavení privatizace přímo týká:„Jsme zklamáni, podvedeni, mnozí z nás i okradeni. Jsme převálcování arogancí mocí. Zacházíte s námi jako s občany druhé kategorie. Požadujeme, aby bylo splněno, co bylo slíbeno. Požadujeme stejné podmínky, jako měli ti, co privatizovali před námi. Jediné o co nám jde, jsou naše domovy,“ promlouvala k zastupitelům Iveta Torkoňová.

Následovali další lidé u řečnického pultíku, kteří se podělili o svůj příběh. Někteří uvedli, že si museli byty odpracovat za vlády minulého režimu a nyní si je musí koupit znova. Hluboké lidské příběhy však radním pro bytovou politiku Adamem Zábranským nepohnuly a dál trval na svém posledním stanovisku.

Trvám na svém

Nesouhlasím s tím, aby se dokončila 3. vlna privatizace a následně 4. vlna privatizace. Přišli jsme do nějakého stavu po zvolení do našich funkcí. Schválili jsme si koaliční program, který zmiňuje privatizaci ve dvou bodech. První bod zmiňuje, že nárůst nájemného nejvíce zatížil osoby s nejnižšími příjmy, zejména seniory a rodiny s dětmi. Praha přitom disponuje omezeným počtem bytů, které může použít pro ubytování lidí, kteří na vlastnické či nájemní bydlení za tržních podmínek nedosáhnou. Praha si proto nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací,“ vysvětloval svůj postoj radní.

Podle něj se totiž v minulém volebním období prodalo 20 procent původního bytového fondu, což je trend, který chce současná koalice zastavit. Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé. 

Mají smůlu

Po téměř čtyřech hodinách naléhání občanů a opozice rozhodla vládnoucí koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy Sobě, že 4. etapa privatizace, která čítá 235 bytů, se nebude konat a 3. etapa pouze částečně. Opozice poukazovala na to, že město nemůže podle zákonů vlastnit tolik bytů, bude muset současné nájemníky vyvlastnit a správa bytů bude velmi nákladná. Adam Zábranský však kontroval, že do září předloží podrobný návrh, jak bude postupovat v bytové politice. Po hlasování se politici dočkali od shromážděného davu bučení a nadávek. 

Fotogalerie
15 fotografií