Geologickým průzkumem na křižovatce ulic Budějovická a Na Strži startuje „nultá fáze“ výstavby metra D. Začínají se hloubit celkem čtyři šachty, které poslouží k analýze podloží mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova. „Metro bude procházet několik metrů pod dnešní linkou metra C. Celou stavbu chceme udělat, aniž bychom zastavovali na lince C provoz. Také z tohoto důvodu děláme průzkum právě v této oblasti. Chceme také předcházet budoucím problémům, “ prozradil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zahajující etapa výstavby metra zároveň bude mít za cíl předejít jakýmkoliv vícepracím, které by zbytečně oddalovaly samotný začátek provozu na připravované nové podzemní dopravní tepně pražské MHD. Dvě ze čtyř šachet budou v provozu po dobu 24 měsíců, ty zbylé po dobu 13 měsíců. Až 90 procent z jejich konstrukce se poté stane součástí samotné finální stavby metra, proto lze hovořit o faktickém zahájení celkové výstavby.

Na Pankráci vše symbolicky začali samotní členové vedení pražského magistrátu. Vzali do rukou sbíječky, odsbíjeli část povrchu a suť pak odhazovali lopatami. Poté už si ale tuto práci převzali odborníci, kteří zmiňované šachty definitivně vyhloubí. 

Geologický průzkum vyjde na 1,5 miliardy, které se kompletně uhradí z kasy hlavního města. Následná realizace samotného dopravního díla se odhaduje na 57,5 miliardy, finální částka ale vzejde až z veřejné soutěže. „Pokud vše půjde dobře, doufám, že se zde za rok sejdeme při začátku opravdové výstavby,“ prozradil na Pankráci při slavnostním zahájení generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Na zahájení přednesl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) proslov, ve kterém všechna slova začínají na písmeno „d“. Podívejte se na jeho projev a proslovy dalších účastníků:

Video
délka: 02:44.31

Vedení pražského magistrátu a generální ředitel dopravního podniku k zahájení výstavby metra D. Daniel Vitouš

Podle náměstka Adama Scheinherra v současnosti stále probíhají intenzivní jednání ohledně některých pozemků, které je zapotřebí vykoupit. Některé dohody jsou prý již v pokročilém stádiu a podaří se je vyřešit do tohoto podzimu. „Pro první část metra jsou nejdůležitější pozemky mezi Pankrácem a Novými Dvory, tam už budeme mít vše vyřešené. Další část je mnohem komplikovanější, je tam mnohem víc vlastníků, ale věřím, že dojdeme ke zdárnému konci,“ dodal Adam Scheinherr. Pokud vše půjde podle plánu, Pražané se metrem D poprvé svezou na přelomu let 2027 a 2028.

Fotogalerie
17 fotografií