Přibližně ve 12 hodin deštivého dne dispečink nemocnice Na Bulovce přijímá informaci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Sanitka do Prahy převáží pacientku ve středním věku, která trpí teplotami, kašlem a zhoršeným dýcháním. Klíčovou informací pro převoz na Bulovku, a ne do pardubické nemocnice, je kromě příznaků povolání dotyčné a její nedávná cestovatelská historie.

Coby zooložka totiž v nedávných dnech pobývala v Saúdské Arábii, kde pracovala s velbloudy. Tato informace slouží zdravotníkům k pádnému podezření na MERS – blízkovýchodní respirační syndrom, který nakaženého ohrožuje na životě. Virus se na člověka přenáší ze zvířat, nejčastěji právě z velbloudů.

Doma je doma a bezpečno

„Systém těchto bezpečnostních opatření je určený pacientům, u kterých je podezření na vysoce infekční nákazu, která se šíří vzduchem. V takové situaci je zapotřebí pacienta izolovat na sto procent, aby neohrožoval své okolí,“ vysvětlila Blesk.cz atestovaná lékařka infekční kliniky Kristýna Herrmannová. Mezi taková onemocnění patří například krvácivé horečky. „Nejznámější z nich je v dnešní době ebola.“ Nebo viry akutního respiračního selhání: SARS nebo právě MERS.

Tyto „exotické“ viry se na území České republiky naštěstí přirozeně nenachází. Leda je s sebou přiveze člověk, který se jimi nakazil v zahraničí. Proto byla pro lékaře informace o pobytu zachraňované figurantky klíčová. Následuje její izolace a uložení do speciálního biovaku, který je hermeticky uzavřen, aby zabránil šíření možné virové nákazy.
Video
délka: 01:52

V nemocnici Na Bulovce proběhlo cvičení přijetí pacientky s vysoce nebezpečnou nákazou. David Zima

„Pokud jakýkoliv zdravotník v republice vyjádří podezření na vysoce nebezpečnou nákazu na základě příznaků a toho, co mu sdělil pacient, kontaktuje místního epidemiologa, kterému jsou předloženy dané informace. Na jejich základě musí vyhodnotit, zda riziko nákazy je relevantní. Pakliže rozhodne, že ano, připravuje se převoz pacienta na Bulovku. Následně do hodiny musí být zdravotničtí pracovníci nemocnice připraveni na místě,“ uvedla lékařka.

Všechny silnice vedou do Libně

Pacienti s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc se na Bulovku dopravují ze všech koutů republiky pouze po silnici. Což má bezpečnostní odůvodnění. „V úvahu připadá pouze pozemní převoz,“ sdělila Herrmannová. „Nikdy v takových případech nejede pouze jedna sanitka. Buď jedou dvě za sebou, nebo jedna s doprovodným vozidlem. Je to z toho důvodu, kdyby se náhodou cokoliv nenadálého stalo, například dopravní nehoda, tak by pacienta převzal druhý vůz, který by jej na Bulovku dopravil. V případě přepravy helikoptérou by to možné nebylo,“ doplnila mluvčí NNB Simona Krautová.

Celé patro pro sebe

Zhruba hodinu po oznámení zastavuje před Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí vůz pardubické záchranky, následován doprovodným vozidlem. Pracovník ostrahy zajišťuje prostor před vstupem do budovy, aby měli záchranáři i lékařský personál nemocnice dostatek prostoru k manipulaci lůžka s biovakem.

V té době se oddělení určené pro příjem pacientky připravuje k jejímu přijetí. Příslušní zaměstnanci připravují nádoby s dezinfekčním roztokem pro dekontaminaci, připravují se i speciální ochranné oděvy, které musí mít na sobě každý, kdo s pacientem přijde do styku. Veškeré úkony koordinuje manažer krizové připravenosti a vedoucí bezpečnosti a ochrany osob. Celé jedno patro kliniky se kvůli přijetí dané pacientky uzavírá veřejnosti.
V prostorách tohoto bioboxu je pacient umístěn nanejvýše 24 hodin. Pokud se do té doby prokáže, že opravdu trpí vysoce nakažlivou nemocí, je z nemocnice Na Bulovce transportován do specializovaného zdravotnického zařízení Armády České republiky v Těchoníně, které slouží ke komplexnímu zabezpečení biologické ochrany.
V prostorách tohoto bioboxu je pacient umístěn nanejvýše 24 hodin. Pokud se do té doby prokáže, že opravdu trpí vysoce nakažlivou nemocí, je z nemocnice Na Bulovce transportován do specializovaného zdravotnického zařízení Armády České republiky v Těchoníně, které slouží ke komplexnímu zabezpečení biologické ochrany.
Autor: Nemocnice Na Bulovce

Přijmout přitom nemocnice může pouze jednu osobu s takovýmto podezřením. V krajním případě nanejvýše dvě naráz. „Riziko toho, že sem takoví pacienti dorazí ve větším počtu, je naštěstí velmi nízké,“ sdělila Herrmannová. „V podstatě je nepravděpodobné, že bychom museli přijímat dva a více pacientů najednou. Teoreticky lze v krajním případě do bioboxu umístit ještě jedno lůžko.“ Naposledy NNB přijímala skutečného pacienta s podezřením na vysoce infekční nákazu letos v březnu.

Pacientka v nemocnici: Co dál?

Lékaři od záchranářů pacientku převezmou a odvezou ji do speciálního izolačního bioboxu. Ten sestává ze soupravy průhledných umělohmotných stěn, které na první pohled připomínají krychlové stany s hermetickou uzávěrou. Výstup ven vede přes dekontaminační komoru, ve které se zdravotnický personál musí osprchovat dekontaminačním postřikem, tzv. persterilem.

V bioboxu potenciálně nakažená žena setrvá do vyloučení podezření nemoci. Lékaři provedou nezbytné testy a vyšetření, které určí míru rizika, respektive odhalí, zda pacientka opravdu trpí MERS, eventuálně jinou rizikovou nemocí. Mezitím záchranáři pracoviště skrz dekontaminační komoru oddělení opouští a odjíždí. „V případě, že by se nákaza potvrdila, je pacient převezen do specializované armádní nemocnice Těchonín v Orlických horách. Její provoz by měl být zajištěn do 24 hodin od potvrzení nákazy,“ vysvětlila lékařka.

Jak cvičení dopadlo?

Účelem středečního cvičení nebyla ani tak rychlost, s jakou byla do NNB pacientka převezena, jako spíše preciznost a provedení. Cvičení prokázalo, že zdravotníci své povinnosti a přesný postup jednotlivých úkonů znají. K žádné komplikaci nedošlo, a to ani cestou z Pardubického kraje do Prahy. I tak lze přinejmenším doufat, že případů, kdy už to bude „na ostro“, zažijí pokud možno co nejméně.

Fotogalerie
26 fotografií