Po prodloužení linky metra C z Kobylis přes Prosek do Letňan zažila lokalita nebývalý rozvoj. Ten ovšem není zcela u konce. Alespoň tomu nasvědčuje změna územního plánu v lokalitě mezi Poliklinikou Prosek, Lovosickou a Makedonskou, kterou hodlá projednat zastupitelstvo Prahy 9. Rezidentům ovšem vadí, že by mohli přijít o „svůj“ lán zeleně s parky a volnočasovými prvky, který se na inkriminovaném pozemku nachází.

Místní obyvatelé proto iniciují petici, která jednak odmítá další zástavbu z důvodu nadměrného zhuštění lokality, zároveň také požaduje zřízení oficiálního „parku Střížkov“. „Jako občan Prahy 9 vnímám velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území Proseka a Střížkova,“ uvedl iniciátor petice Josef Platil. „Další bytové domy dále napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na sídlišti.“

Změna plánu: Vstříc regulaci zástavby, ne zahuštění

Opačný pohled na věc nicméně zastává jak radnice Prahy 9, tak i developerská společnost FINEP, kvůli níž se změna územního plánu projednává. „Změna územního plánu pozemku se z větší části týká změny veřejného vybavení. Jedná se tedy o stavební pozemky, pozemky, na kterých je výstavba možná, a vždy možná byla,“ uvedl pro Blesk.cz místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09).

„Není zde stanoven žádný koeficient, což prakticky znamená, že by tyto pozemky mohly být maximálně zastaveny a zahuštěny, a to jak výškově, tak objemově,“ upozorňuje dále místostarosta s poukazem na to, proč se radnice změnou územního plánu zabývá. Pokud by k ní došlo, případná nová výstavba by musela být výškově regulovaná v souladu s okolní zástavbou.

Totožné stanovisko zaujímá i Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy (IPR). „Podlažnost budov nynější platný územní plán nestanovuje,“ poukazuje mluvčí IPR Marek Vácha. Pokud by k jeho změně nedošlo, hrozila by v dané lokalitě prakticky jakkoliv živelná zástavba. „Navrhovaná míra využití plochy by umožnila vznik obdobné zástavby městského typu, jako se již nachází v sousední ploše v obytném souboru Prosek Park.“

Vizualizace dané lokality z roku 2009. Oproti nynějším záměrům je to pro překvapení mnohých rezidentů změna.
Vizualizace dané lokality z roku 2009. Oproti nynějším záměrům je to pro překvapení mnohých rezidentů změna.
Autor: Petiční výbor Park Střížkov

Ten vystavěla developerská společnost FINEP. Právě z jejího podnětu se radnice změnou územního plánu zabývá. „Díky navrhované změně bude možné řešit celou lokalitu komplexně tak, aby zde zůstala i nadále zachována zeleň, či nově vybudované dětské hřiště,“ uvedl pro Blesk.cz mluvčí FINEP David Jirušek. „Změna přinese nejen upřesnění možnosti výstavby, ale také zamezí nadměrnému zahuštění lokality výstavbou co do objemu i výšky.“ O případných stavebních záměrech je podle něj předčasné hovořit.

Nový park naproti parku Přátelství?

Pod petici se do současných dnů vlastnoručně podepsaly téměř dva tisíce obyvatel. Vlastnoručně podepsané archy petice za koncepční ochranu zeleně na území Městské části Praha 9 pak hodlá její organizátor doručit na radnici Prahy 9. Cílem je nejen odmítnutí jakékoliv výstavby, ale i zřízení a oficiální zanesení „parku Střížkov“ na mapu hlavního města.

Chci, aby se územní plán neměnil dle zájmů developera, ale zájmu občanů, kteří již v naší městské části žijí,“ sdělil Blesk.cz Josef Platil. „Nám na Střížkově a Proseku s novou výstavbou nepřibývá nová infrastruktura, a občanská vybavenost je dále napínána dalšími a dalšími novými domy. Tento nápor není ze strany developerů nijak řešen,“ uvádí Platil.

Radnice Prahy 9 již v loňském zářijovém čísle svého měsíčního zpravodaje uvedla, že s ohledem na vykoupení pozemků za Poliklinikou Prosek směrem k Liberecké ulici zvažuje zřízení buď domova pro seniory, léčebny pro dlouhodobě nemocné nebo denního stacionáře. Zda tedy v blízkosti polikliniky do budoucna vznikne nová obytná, byť výškově regulovaná, zástavba, nebo „park Střížkov“ se zatravněnou vycházkovou plochou, kterou by mohli například i dlouhodobě nemocní lidé využívat, bude otázkou pro nejbližší měsíce. Záležet bude na tom, jaký postoj zaujme radnice devátého pražského obvodu k petici.
Fotogalerie
11 fotografií