V pondělí ve večerních hodinách se v Kulturním domě Ládví prezentoval návrh územní studie, která by do budoucích let „modernizovala“ Sídliště Ďáblice. Účast byla hojná. Rezidenti nejenže zaplnili celý velký sál takřka k prasknutí, dokonce z něj směrem na chodbu směřovaly dvě velké fronty těch, kteří se dovnitř nemohli dostat. Až takový byl o téma zájem. A jak se posléze ukázalo, velká účast předznamenala i komplikovanou diskusi.

Změny, o které lidé nestojí?

Na veřejném setkání, které zorganizoval Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a spolek Krásné Kobylisy, představoval architekt Igor Kovačevič z architektonického studia CCEA MOBA návrh toho, jak by mohlo být ďáblické sídliště obohaceno o novou zástavbu a nové prvky. Hlavní město totiž vnímá oblast sídliště za vhodnou pro výstavbu nových domů na místě neudržovaných objektů občanské vybavenosti.

Nová studie se snaží balancovat mezi potřebami místních obyvatel, jejichž názory se zaznamenávaly v předešlých měsících formou dotazníků. Zároveň zohledňuje jak původní identitu sídliště, tak i potřeby hlavního města se zřetelem na vznik nových budov, které by nabídly nové pracovní příležitosti. Jenomže sotva se architekt dostal k představení svého návrhu, překřikovaly jej hlasy z řad nespokojených obyvatel, kteří s jakýmkoliv urbanistickým zásahem nesouhlasí.

Nové zahrádky, domy i veřejná tělocvična

Prezentovaná územní studie zahrnuje například rozšíření zahrádek i předzahrádek, pěšin po zelených prostranstvích i nových chodníků. Co se toho týče, tyto změny by obyvatelé uvítaly. Problém nastává v další oblasti – dostavba pater či nová výstavba. Ta by měla být vysoká nanejvýše do šesti pater a nikoliv dříve avizovaných čtrnácti, a měla by sídliště obohatit o scházející občanskou vybavenost, hybridní parkovací domy nebo veřejnou tělocvičnu.

Video
délka: 00:51

Ďáblice se pyšní spoustou zeleně. Daniel Vitouš

 „Ve Frýdlantské hodláme vybudovat domy, kde bychom nabízeli prostory pro pracovní příležitosti,“ uvedl Kovačevič s tím, že velmi málo rezidentů sídliště na něm i pracuje. Ani to se však nesetkalo s pochopením. „Architekt Viktor Tuček postavil sídliště tak, aby bylo provzdušněné. Sídliště nestojí dům na domě, díky tomu je druhé nejkrásnější v Evropě,“ uvedla na veřejné diskusi Marie Pokorná, která na sídlišti žije už 50 let. „Předkládaný územní plán to však má změnit a znehodnotit naše sídliště. My to takto nechceme, a lidé z architektonického studia by naše přání měli ctít,“ vyjádřila názor drtivé většiny přítomných.

Kde komu co vadí?

Obyvatelům sídliště vadí kupříkladu úbytek zeleně, který by logicky ruku v ruce s novou výstavbou nastal. Architekta Yvette Vašoutková, která je spoluautorkou návrhu, přitom kontruje, že zeleně by díky návrhu naopak přibylo. „Zdejší sídliště je v Praze jediné, které má zeleň kvalitně vzrostlou. My ji určitě nechceme brát. Chceme vytvářet nové prostory pro zeleň a nová náměstí,“ uvedla při setkání s veřejností.

Video
délka: 04:49

Takováto atmosféra panovala při setkání veřejnosti s projektanty územní studie, která by měla modernizovat Sídliště Ďáblice. David Zima

Velmi palčivou otázkou se pak stala především nová výstavba a zánik podchodů. Nová územní studie by totiž zřídila přechody místo zanedbávaných a často devastovaných podchodů. Dále architekti představili svou vizi zmodernizované Střelničné. „Uliční profil se zakládá na to, že na obou stranách kolejí bude pruh zeleně, dále by následoval pro auta, pruh pro autobusy a pruh pro parkování. Podobně je to udělané v ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6,“ vysvětloval architekt svou vizi, díky které by se měla doprava ve Střelničné zklidnit.

„Jděte domů,“ hřímal dav

Patrně nejzásadnějším argumentem místních vůči jakýmkoliv změnám bylo nicméně to, že na rozdíl od architektů, kteří studii vypracovali, oni na sídlišti bydlí. Projektanti tak při sebelepší snaze nemohou vědět, co Sídliště Ďáblice potřebuje. Podle místních je to především nové parkoviště, a ne veřejná tělocvična, se kterou projekt počítá.

Počáteční tenze se tak plynně vlévaly do neklidné diskuze, kdy do projevů jednotlivých řečníků zaznívala slovní spojení jako: „Jděte domů!“ či „vy tu nebydlíte!“ nebo „nelžete!“ Přitom vzájemné porozumění je podle ředitele IPR Ondřeje Boháče to nejdůležitější. „Komunikace s místními obyvateli a jejich zapojení do plánovacího procesu je stěžejní součástí zpracování územní studie. Očekáváme, že připomínky pomohou návrh studie dále vylepšit a lépe přizpůsobit jejich podnětům,“ uvedl s tím, že se nejedná o nic finálního, pouze o návrh, který může i nemusí být realizován.

Podobně se vyjádřil i náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09). „Ďáblické sídliště má své nesporné kvality, které je potřeba chránit. Za 50 let své existence se ovšem změnily potřeby města i věková a sociální struktura jeho obyvatel. Věřím, že při zachování komunikace s místními obyvateli se podaří vytvořit podmínky pro vznik vysoce kvalitní a hlavně živé části města,“ nechal se slyšet.

Co bude následovat?

Po pondělní veřejné diskusi budou následovat další setkání v menším počtu s představiteli společenství vlastníků jednotek (SVJ), s družstvy, politiky i městskými organizátory. Do 10. dubna budou moci obyvatelé sídliště posílat své připomínky a návrhy prostřednictvím webu nebo dopisu na IPR. Zhruba v polovině května na základě vznesených připomínek by měl být předložen finální návrh územní studie, která by měla předurčit podobu Sídliště ďáblice do roku 2060.

Fotogalerie
30 fotografií