Kolektor Hlávkův most vzniká od září roku 2016. Vyhloubený tunel mezi holešovickou stranou a centrem metropole měří přes 400 metrů, hluboký je zhruba 28 až 38 metrů. Stavba za více než 500 milionů korun se tak nachází pod hladinou Vltavy, což při vzniku kolektoru přinášelo jisté komplikace.

„Ve chvíli, kdy byly dokončeny přeložky inženýrských sítí v místě nově budovaných šachet a kdy jsme zahájili ražbu, jsme se museli potýkat se vcelku razantními přítoky vody,“ uvedl Radek Kozubík, vedoucí projektu za společnost Hochtief. Ta se na vzniku stavby podílí se společností Subterra.

Podle odborníka se ale podařilo všechna úskalí vyřešit a práce na kolektoru tak zdárně finišují. Pokud nenastanou žádné nečekané komplikace, dojde k dokončení stavby dne 21. listopadu letošního roku, kdy proběhne kolaudace a předání místa budoucímu správci. Vznik kolektoru umožní vlastní rekonstrukci Hlávkova mostu, ze kterého se všechny inženýrské sítě budou moci odstranit.

Video
délka: 02:27
1080p 720p 360p

Vedoucí projektu Radek Kozubík o stavbě kolektoru pod Hlávkovým mostem Daniel Vitouš

Až na Senovážné náměstí

„Smyslem vybudování těchto sítí je snaha zamezit zásadním výkopovým pracím v době, kdy inženýrské sítě jsou za životností. Výhoda je, že kolektor vykazuje tří až čtyřnásobně delší životnost inženýrských sítí, než pokud jsou uložené v zemi,“ vysvětlil Radek Kozubík.

Pod Prahou se v současnosti nachází celá síť kolektorů, která dosahuje délky přes 90 kilometrů. Kolektor Hlávkův most byl v souvislosti s tímto systémem vybudován v jistém předstihu; během několika let by totiž mělo dojít k propojení s kolektorem „Centrum“, který vede až k Senovážnému náměstí. „Bude to zhruba 600 metrů dlouhý tunel, který tuto část kolektoru propojí s další částí,“ dodal Radek Kozubík.

Fotogalerie
20 fotografií