Stavba nového kolektoru pod Vltavou začala v září 2016, v únoru loňského roku pak započala ražba samotného tunelu. Podle radní Jany Plamínkové (STAN) samotná ražba už skončila a výsledný tunel se na severní straně napojuje na předpolí Hlávkova mostu a na jižní na nábřeží Ludvíka Svobody a Těšnovský tunel.

Délka nového kolektoru je zhruba 413 metrů. Původně město náklady na stavbu vyčíslilo na zhruba 460 milionů korun, podle radní se ale dá očekávat mírné navýšení v důsledku tvrdších hornin na pravém břehu Vltavy.

Video
délka: 03:09
720p 360p

Odborníci testují Hlávkův most v Praze. Aktu.cz

Přesun inženýrských sítí do nového kolektoru je nezbytný pro nutnou rekonstrukci mostu. Její začátek však nebude přímo navazovat, protože se při přípravě projektu objevila zdržení, související s nutností dodatečných stavebně-historických průzkumů, které požadují magistrátní památkáři. Město tak zřejmě až příští rok vybere dodavatele stavby a začátek prací je plánován nejdříve začátkem roku 2020.

Kritický stav

Hlávkův most je podobně jako nedaleký Libeňský most ve velmi špatném stavu. Město se chystá opravit obě konstrukce a akce chce koordinovat s ohledem na dopravu a objízdné trasy. V případě Libeňského mostu magistrát čeká na rozhodnutí ministerstva kultury ohledně jeho památkové ochrany. V minulosti ho Praha chtěla zbourat, od toho však bylo upuštěno.

Pražské kolektory měří zhruba 90 kilometrů. V chodbách vysokých 2,4 metru a širokých 2,7 metru jsou uloženy všechny inženýrské sítě jako například elektrické vedení nebo vodovody. Nejhlubší jsou uložené až 35 metrů, u napojení do domů jsou přibližně dva metry pod povrchem. Městská firma Kolektory Praha odvádí do rozpočtu Prahy finanční prostředky, které získává z pronájmu svých služeb. Kolektory jsou šachty pro inženýrské sítě, které nyní vedou samotným mostem.
Fotogalerie
26 fotografií