Stav a kvalita vodních toků Prahy se sleduje kontinuálně už od roku 2001. Na základě nedávno zveřejněných zjištění lze říci, že kvalita vody hlavního města je rok od roku lepší. Pozitivní trend je zaznamenáván na 25 profilech z celkových 38,“ těší radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Janu Plamínkovou (Trojkoalice).

Měření akreditovanou laboratoří probíhá na 16 významnějších tocích Prahy. K nejčistším podle zprávy patří Lhotecký potok, na opačné straně žebříčku kvalit stojí naopak Komořanský potok. Za obecným zlepšením pražského povodí stojí úzká spolupráce magistrátu s Pražskými vodovody a kanalizacemi. Společně se jim daří řešit především zdroje znečištěných potoků nebo rybníků, kterými jsou nejčastěji špatně provedené přípojky odpadních vod.

Některé rybníky čeká odbahnění

Od roku 2002 bylo v Praze odbahněno skoro 600 tisíc m3 bahnitého sedimentu. „Pro letošní rok připravujeme odbahnění rybníka Strnad, Olšanského rybníka a Nového rybníka pod Šeberovem,“ uvedla radní Plamínková. Odbahnění rybníku Šeberák, který do správy hl. m. Prahy přešel koncem roku 2016, by mohlo nastat v roce 2019.