Výstava V kroužcích dýmu s podtitulem Portrét moderního umělce ukazuje, jak zobrazování kouřících umělců dokládalo proměnu tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Představuje příběh kouře v podobiznách českých a evropských umělců od baroka po meziválečné umění. Zaměřuje se především na přelom 19. a 20. století i na období avantgard.

Na pozadí tehdejších názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních, dokládá, jak se moderní umělec svým kuřáckým gestem vyhraňoval proti společenským pravidlům. Cigareta byla symbolem bohémského života, dandyovské rafinovanosti, dekadentní neurastenie i umělecké revolty. Kouření vyvolávalo stav přemýšlení a snění, symbolizovalo obrat umělce do světa snů a představ.

Na výstavě je zastoupeno kolem 200 děl, vedle soch, obrazů, grafik a kreseb také fotografie a užité umění. Exponáty ze sbírek Národní galerie Praha, včetně autorů jako Pablo Picasso či Edgar Degas doplňují zápůjčky z tuzemska i ze zahraničí, například z Musée d’Orsay v Paříži, Munch Musea v Oslu a dalších. Návštěvníci tak spatří díla Édouarda Maneta, Pierra Bonnarda či Edvarda Muncha, z českých tvůrců pak Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Františka Kupky, Emila Filly či Bohumila Kubišty. Výstavu doprovodí série přednášek, díky nimž se návštěvníci dozvědí více o umělecké bohémě, o ženách v kavárně či o motivu kouře, mlhy a páry ve vizuálním umění.

Nikdo sem nepatří víc než vy

NGP uvede ve Veletržním paláci ve spolupráci s Fotograf Festivalem jeho doposud největší výstavní projekt s názvem Nikdo sem nepatří víc než vy. Festival začal počátkem září a věnuje se vzestupu nacionalistických, populistických a krajně pravicových směrů a chce konfrontovat tyto tendence se současným uměním. Jeho ústřední výstava představí umělecké strategie, které útok na občanská práva a svobody chápou jako symptom posunu od demokratického politického uspořádání k autoritářskému. Prezentovaná díla středoevropských umělců zdůrazňují historickou podmíněnost současných represivních tendencí a rozvíjejí možné formy odporu prostřednictvím uměleckých prostředků, uvádějí pořadatelé.

Porota Ceny Jindřicha Chalupeckého letos už poněkolikáté po výzvě umělců, kteří odmítají princip soutěže, nevyhlašuje vítěze. Laureáty ceny se stávají všichni finalisté. Letos jimi jsou Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Radakulan, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek.

Fotogalerie
16 fotografií