Fillův obraz Hráči šachu spadá do období, kdy byl členem skupiny Osma. Hráčům šachů se Filla věnoval minimálně dvakrát. Jsou známy dva obrazy, jež se nacházejí v soukromých sbírkách. Jedním je dnes vydražený obraz, jemuž dal Filla název Hráči šachu, druhým dílem jsou větší Hráči. O obraze Hráči šachu přitom nelze říci, že by byl předstupněm Hráčů, jde o samostatnou kompozici.

Skupina Osma stála u zrodu českého moderního malířství. Motiv hráčů byl tématem pro všechny členy skupiny, do které patřili například Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak nebo Antonín Procházka.

Obrazy Filly, který patří k nejdražším umělcům na českém trhu s uměním, se v českých aukcích prodávají za sumy přes deset milionů korun. Loni se cena jeho díla Hlava starého muže, které reprezentuje umělcovo kubistické období, z vyvolávací ceny osm milionů vyšplhala na 32,4 milionu korun včetně aukční přirážky.

Fotogalerie
18 fotografií