Na pouť časem od první světové války až po vstup České republiky do Evropské unie návštěvníky pozvalo Národní muzeum v expozici Dějiny 20. století. Nyní jde dál, až do tajuplného středověku, kdy se naše země rodila. Na ploše 1300 m2 nabízí na 2000 unikátních exponátů, nad nimiž se tají dech!

»Arcibiskupský Mercedes«

„Jsou mezi nimi nejmenší středověké šperky či artefakty dokumentující každodenní život lidí, ale i největší exponát v podobě arcibiskupského ceremoniálního kočáru z 18. století, který lze s trochou nadsázky označit za Mercedes své doby,“ upřesnil Blesku ředitel muzea Michal Lukeš. „Jde o krásnou řemeslnou a technologickou práci. Kočár je úplně odpružený, neboť visí na kožených závěsech. Jeho oj se otáčí do 180 stupňů, a to proto, aby mohl arcibiskup Vilém Florentin ze Salm-Salmu projíždět malými uličkami Prahy a jiných měst.“

Ceremoniální arcibiskupský kočár z 18. století lze s trochou nadsázky označit za Mercedes své doby.
Autor: Ivan D. Hladík

Stejně jako v dalších výjimečných expozicích, i tady si lze řadu věcí osahat, například potěžkat si meč či palcát, postavit z kostek katedrálu nebo odhalit tajemství erbů. Dozvíte se ale i to, jak naši předkové začali ochutnávat vědu, jak bojovali i jak úplně obyčejně žili.

Jako v Bradavicích

Vítanou berličkou jsou pak moderní multimediální technologie, které návštěvníkovi vykreslují minulost přímo před očima. Jednou z takových „vychytávek“ je největší kniha světa – tzv. Codex Gigas, kterým lze listovat. Nejedná se však o originál, nýbrž knihu, která formou videoprojekce vykresluje přímo před očima jednotlivé stránky.

A budete-li mít pocit, že na vás některý z vystavených obrazů mrkl, usmál se nebo jinak zakabonil – tak jako to známe ze školy čar a kouzel v Bradavicích, kam chodil nadaný kouzelník Harry Potter, vězte, že vás zrak nešálí. „Jde o ofocené původní obrazy, které jsou animovány pomocí programu s umělou inteligencí,“ vysvětlil Josef Sekera, zástupce ředitele Národního muzea. Takto na vás může dělat grimasy třeba Božena Němcová, Josef Dobrovský nebo Jan Harrach.

Video
Video se připravuje ...

Projděte se proti proudu řeky času novou expozicí českých dějin, která je v Národním muzeu k vidění. Je plná unikátních artefaktů minulosti i multimediálních vychytávek. David Zima

Součástí výstavy jsou i nejrůznější dokumentární filmy či animované sekvence, které uvádí návštěvníka do širších dějinných souvislostí. Expozice je sestavená tak, aby si našel to „své“ doslova každý. „Je to solidní nabídka pro všechny druhy návštěvníků, jak pro ty poučené, tak i pro ty, kteří jsou českých dějin méně znalí,“ míní Sekera. „Určitě k ní nelze přistupovat jako k učebnici dějin. Vycházíme z událostí či aspektů, které určitá období přibližují a charakterizují,“ doplnil jej náměstek generálního ředitele Michal Stehlík.

Odhalujte unikáty

Do středu historického dění přenáší zájemce spousta vzácností. Nejstarší dochovaná soška hlavy Jana Žižky z roku 1515, horoskop Albrechta z Valdštejna, mikroskop Jana Evangelisty Purkyně či sádrový odlitek lebky Karla Hynka Máchy. „Vznikl v roce 1938, kdy byl Mácha exhumován kvůli uložení jeho ostatků na vyšehradském Slavíně,“ přiblížil Sekera.

Odlitek lebky Karla Hynka Mácha, který vnzikl v roce 1938 při příležitosti stěhování jeho ostatků z pohraničí do Prahy.
Autor: Ivan D. Hladík

Cesta historií začíná u obranné zdi středověkého hradiště a kamenů s rytinami bojovníků z 10. století. Samotný „příběh“ výstavy začíná de facto rokem 788, „ze kdy pochází první zmínka o státu jménem Čechy, tehdy pojmenovaném Bohemia,“ uvedl Sekera. Jedním z nejunikátnějších artefaktů, který lze v souvislosti s našimi nejstaršími dějinami spatřit, je truhla z 12. století, ve které byly na čas uloženy ostatky několika českých knížat.

Jeden z unikátů výstavy. Jedná se o románskou truhlu z 12. století, která kdysi obsahoala ostatky knížat Bedřicha I. a Konráda II. Oty. Ten zemřel v Itálii, ale jeho kosti byly s největší pravděpodobností dopraveny do Čech právě v této truhle.
Autor: Ivan D. Hladík

Expozice pokračuje skrze barokní kapli se sochařskými skvosty, kolem úchvatných obrazů, ale také vitrín s oděvy a drobnostmi z domácností předků. V závěru smíte jako obři stanout u modelu samotného muzea, jež v našich dějinách také sehrálo velkou roli.

„Snažili jsme se skrz sbírkové předměty, které z 95 % pochází ze sbírek Národního muzea, vyprávět příběh ani ne tak českého národa, ale české země, včetně národů, které v ní žily,“ přiblížil Lukeš. „Díváme se na Čechy, Němce i soužití s židy, a to vlastně až do okamžiků zrodu nacionalismu, do kterých vstoupila první světová válka,“ doplnil ke epochální nové expozici, jejíž vznik vyšel muzeum na 60 milionů korun.

Co, kde, kdy, za kolik

Dějiny; nová stálá expozice
Kde: Národní muzeum, Václavské náměstí 68
Kdy: Denně 10:00 až 18:00 hodin
Za kolik: Základní vstupné 250,- Kč, snížené 150,- Kč, zdarma děti do 15 let, ZTP, ZTP/P a doprovod.

Fotogalerie
102 fotografií