Museum Kampa u příležitosti Kopeckého 90. narozenin zahájí v pátek 26. listopadu výstavu, která bude zaměřená na poslední roky jeho tvorby. Návštěvníci uvidí kromě umělcových typických děl ze skla i mlby a nebude chybět jeho vítězný návrh na výtvarnou podobu chystané stanice metra D Nádraží Krč.

„Je mi velkou ctí, že práce Museum Kampa připravilo výstavu k 90. narozeninám velkého výtvarnického mága, profesora Kopeckého - českého malíř a skláře. Je obdivuhodné, jak svěží a plné energie jsou jeho malby, které vytvořil v tomto roce. Právě na dílo z posledního roku jeho tvorby je zaměřena naše výstava. Museum Kampa se jeho dílem systematicky zabývá, a tak trochu si dovolím říci, že jsme jeho kmenovým muzeem, z čehož mám velkou radost. A k jeho narozeninám mu přeji hlavně zdraví a spoustu elánu do další práci,“ uvedl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Široká inspirace

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Najdeme u něj inspiraci jak v abstraktním expresionismu 50. let, v geometrické abstrakci. I když by to na první pohled mohlo vypadat jako něco nesourodého, co spolu navzájem nemůže fungovat, u Kopeckého je to přesně naopak. Jeden přístup podtrhuje a umocňuje ten druhý, z čehož nakonec vzniká unikátní dílo.

Kopecký je vystudovaný sklář a práce se sklářskými barvami mu umožnila barvy vnímat zcela jiným způsobem, než klasickým výtvarníkům. Ve svých dílech si pohrává s průsvitností i specifickým ohraničením barevného pole, které naopak střídají průniky jednoho barevného tónu do druhého.

„Výstava představuje obrazy vzniklé v posledních několika letech, instalačně rozdělené na díla s potlačenou barevností, v nichž dominuje výrazné autorské gesto, a na práce, v nichž je barevnost naopak hlavním tvůrčím prostředkem. Kolekce je doplněna sérií váz a skleněných objektů, které převádějí Kopeckého malířský rukopis do prostoru,“ říká k výstavě její kurátorka Helena Musilová.

Nádraží Krč

K vidění je i jeden z tisků k návrhu vizuální podoby metra D Nádraží Krč. Ta bude jako jediná z nových stanic nadzemní, tak k ní i Kopecký se svým návrhem přistupoval. „Kromě nových možností vnímání to přináší i problémy s proměnou prostoru v různé denní době i vnímáním uměleckého díla při pohledech na objekt zvenčí i zevnitř do okolí. Je to ale napínavé a osvěžující. Jako spojující prvek jsem zvolil barevnou vlnící čáru, která celou stanici oživí,“ řekl už dříve Vladimír Kopecký ke svému vítěznému návrhu.

Fotogalerie
14 fotografií