Relativně malé území vymezené třemi železničními tratěmi (Praha - České Budějovice, Praha - Vršovice a Praha - Malešice) skrývá opravdový přírodní poklad. Mokřad Triangl leží na dohled obřímu sídlišti Zahradní město a Skalka, přesto je to významné útočiště mnoha živočišných druhů – od hmyzu přes obojživelníky až po vzácné ptáky. Je to doslova přírodní unikát, který leží mezi dopravními tepnami, továrnami a sídlištěm.

Právě zmiňované železniční tratě toto vzácné území tak trochu odřízly od okolních parcel a čtvrtí, čímž ho vlastně uchránily. I když se v 70. letech do okolí mokřadu začala svážet stavební suť, naštěstí to neznamenalo zavezení celého významného území a po revoluci získal mokřad Triangl do své péče místní organizace ČSOP s názvem Botič – Rokytka.

Díky tomu se podařilo v roce 2001 zařadit mokřad mezi významné krajinné prvky a v roce 2003 dokonce ČSOP úspěšně odkoupil velmi důležitý pozemek, kde se nachází jezírko. Dnes zde mohou pravidelně probíhat zoologické výzkumy.

Vzácná zvířena

A jaká zvířata lze v Trianglu spatřit? „Toto území je zajímavé především velkou druhovou pestrostí obratlovců. V tůni žije sedm druhů obojživelníků, z nichž nejzajímavější je celoevropsky chráněná kuňka ohnivá. V křovinách a rákosinách se vyskytuje na 40 druhů ptáků, z nichž většina zde též hnízdí. Z pravidelných obyvatel je nejzajímavější jistě slavík, za zmínku stojí i rákosník zpěvný, několik druhů pěnic či mlynařík dlouhoocasý, z občasných návštěvníků pak moudivláček lužní,“ vyjmenovává Jitka Loubová předsedkyně spolku Botič-Rokytka.

„Díky tomu, že je Triangl mezi třemi železničními tratěmi, není moc navštěvovaný a ani developeři o místo nejeví zájem. Ač jsme jen pár kilometrů od centra, tak zde můžete zaslechnout slavíky, je tu také několik druhů žab. Obojživelníci jsou nyní nejohroženější organismy, ale tady jich je několik druhů,“ doplňuje Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP.

Kudy na Triangl?

Přístup k mokřadu je malinko komplikovaný, za trochu námahy, ale jednoznačně stojí. Jediný přístup je pod železniční tratí, k podjezdu se lze dostat buď ulicí Rabakovská, ze které lze odbočit na lesní cestu nebo pěšinou od stanice autobusu Mokřanská, při této volbě je asi lepší si zapnout navigaci.

U podjezdu je pak brána, ta nemá zabránit vstupu na Triangl, má pouze chránit lokalitu od nelegálních skládek, se kterými je zde neustálý problém. Každý rok zde v rámci pravidelného úklidu dobrovolníci vyklidí množství pneumatik, kabelů a dalšího odpadu.

Video
délka: 01:15.36

Mezi Běchovicemi a Dubčí vznikl na Říčanském potoce nový Lítožnický rybník. (2020) David Zima

Fotogalerie
24 fotografií