Miroslav Giljan, vedoucí Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5, pracuje primárně s aktivními uživateli návykových látek, pro které poskytuje s kolegy streetworkery širokou paletu služeb. Mezi ty patří nízkoprahové (výměnný program, služby kontaktní místnosti, hygienický servis), volnočasové, socioterapeutické služby nebo služby v oblasti sociální práce (pomoc v oblasti bydlení, kontaktu s úřady, osobní asistence, dlouhodobé doprovázení). A tak není divu, že se v žargonu drogově závislých orientuje a na první pohled nerozluštitelným větám bez přemýšlení ihned porozumí.

„Pro pracovníky častokrát není jednoduché osvojit si slovník cílové skupiny, pokud se předtím nepohybovali v prostředí drogové scény,“ prozradil při rozhovoru Miroslav Giljan o tom, že tato dovednost je pro ně důležitá nejenom kvůli porozumění tomu, co klienti sdělují, ale pomáhá i při samotném navazování vztahu a budování důvěry, na které je jejich práce založená.

Z úst takového drogově závislého člověka na ulici můžete klidně slyšet například větu: „Udělej peníze, ať si pleskneme novou buchnou. Mám totiž ačko.“ Máte pocit, že se ztrácíte v obsahu věty? Přeložte si ji pomocí slovníku nejčastěji užívaných pojmů, který Miroslav Giljan pro Blesk.cz sestavil:

fárat - hledat v popelnicích/kontejnerech (nejčastěji pod vlivem pervitinu)
plech - alobal na kouření drog
plesknout si - nitrožilně aplikovat drogu
udělat peníze - sehnat peníze, často nelegální cestou
céčko - žloutenka typu C
nášleh, nástřel - droga připravená k aplikaci či samotná aplikace injekční formou
esko/subáč - substituční preparát zneužívaný i na černém trhu
stíha - toxická psychóza, paranoidně halucinogenní syndrom
káčko - kontaktní centrum pro uživatele drog
buchna - injekční stříkačka
kyska - kyselina askorbová, která se používá k přípravě dávky heroinu
máro, párno - pervitin
kálo - heroin
klepky - léky, které se používají ke zklidnění (například benzodiazepiny)
meťák - Metadon (medikament využívající se k substituční léčbě)
ačko, krize - abstinenční syndrom

Co dostávají toxikomani od streetworkerů v terénu?

Video
Video se připravuje ...

Streetworker Jan ukazuje, co toxikomanům rozdává Eva Fornálová

Tento díl pouličního slovníku vznikl ve spolupráci s Českou asociací streetwork, která zastřešuje nízkoprahové a terénní programy po celé ČR, a organizací Progressive.