Za účasti přední vojenské i politické reprezentace se 10. května v pražských Dejvicích před budovou Generálního štábu armády ČR uveřejnila výstava pod širým nebem Válečný rok 1918.  Spolupracovaly na ní jak armádní složky z Ministerstva obrany ČR, tak především Vojenský historický ústav (VHÚ). Slavnostní otevření výstavy zlákalo desítky zájemců.

Světová válka milníkem českých dějin

„Letos, v čase největších oslav jubilea našeho státu slavíme 100 let od konce světového konfliktu, který otevřel i Pandořinu skřínku,“ zahájil svůj proslov odkazem na poválečný vývoj, který vyústil ve druhou světovou válku, autor výstavy Tomáš Kykal z VHÚ. „První světová válka rozrušila a deformovala ustálené pořádky, českou společnost vystavila údělu z největších. Poslední válka Rakousko-Uherska byla zároveň první válkou Československé republiky.“

Poslední rok Velké války

Výstava je věnovaná roku 1918 ve světovém hledisku. Zájemce uvede do světového dění té doby, a na nejrůznějších fotografických materiálech jim přiblíží tehdejší realitu včetně válečného utrpení nebo sžíravé satiry v podobě dobových karikatur. Jedná se o 52. tematickou výstavu na Vítězném náměstí.

Výstava zaujala i mladé

Sotva byla výstava pod širým nebem zahájena, k 11 panelům, ze kterých se skládá, se seběhly hloučky zájemců. Mezi desítkami lidí bylo i mnoho žáků základních škol, nebo studentů středních škol.

Jsem ráda, že i mladé lidi to dnes zajímá, že nejsou lhostejní k našim dějinám,“ uvedla pro Blesk.cz Alena Šestáková (70), jejíž pradědeček se první světové války zúčastnil, a proto se na výstavu přišla podívat také. „Moc se mi líbí,“ okomentovala ji.

Můj pradědeček bojoval na Piavě na straně rakousko-uherského vojska. Tehdy při bojích schytal kulku do kolena,“ líčí s hrdostí v hlase příběh svého předka, „a představte si, nikdy si tu kulku nechtěl nechat vyndat. Snad pro vzpomínku nebo pro připomínku vlastní statečnosti. Když jsme byli děti, vždycky na návštěvě jsme se tu kulku snažili rukama nahmatat.“

Otevření výstavy se zúčastnil i poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09). „Je rozhodně zajímavé to vidět,“ uvedl pro Blesk.cz. „A jsem rád, že si mladí připomínají, jaké to bylo před 100 lety. Vzniku Československa předcházelo strašné utrpení, to si málokdo umí představit, včetně složitostí dějin. Třeba že v bitvě u Zborova bojovali českoslovenští legionáři proti československým vojákům v řadách c. a k. armády.“

Příběh hrdiny

Jedním z hrdinů, kteří se bitvy u Zborova zúčastnili, byl i divizní generál Stanislav Čeček. Když vypukla 1. světová válka, nacházel se tehdy v Rusku. Sounáležitost k vlasti jej nakonec přiměla Rusko neopouštět a bojovat proti Ústředním mocnostem v touze po samostatném státu. Stal se jedním z prvních československých legionářů.

Nejvíce se proslavil právě v bitvě u Zborova, která je mnohýmu považována za první bitvu československého státu. „Shoda okolností přivedla Čečka do pásma útoku brigády jako prvního z velitelů československých pluků,“ píše Karel Straka v knize Divizní generál Stanislav Čeček, příliš krátký život na velký úděl.

V bitvě tehdy zvítězil. S československými legiemi posléze přešel Rusko až na Sibiř, aby se až roku 1920 vrátil do vlasti se všemi pompami. Když v roce 1930 umíral na následky válečného strádání ve věku 44 let, uvedl: „Naše doba ještě přijde!“ Právě muže, jako byl on, výstava připomíná.

Kdy: Od 10. května do 19. června každodenně
Kde: Na Vítězném náměstí u Památníku československým vojákům
Vstupné: Volné

Video
délka: 00:15

Takhle probíhalo slavnostní otevření výstavy Válečný rok 1918. David Zima

Fotogalerie
23 fotografií

Více o vzniku Československa čtěte ZDE