Kancelář prezidenta republiky v součinnosti se Správou Pražského hradu, Vojenským historickým ústavem, Odborem archivní správy ministerstva vnitra a Poštovním muzeem připravili velký výstavní projekt »Založeno 1918«. V jeho rámci bude možné navštívit pět originálních výstav.

Od korunovačních klenotů po hradní stráž

První výstava na Pražském hradě, která se na krátký čas veřejnosti otevře, se bude jmenovat V základech státnosti a bude bezplatně přístupná v Císařské konírně ve dnech 10. až 15. ledna. Navazovat na ni budou pro veřejnost vystavené korunovační klenoty ve Vladislavském sále ve dnech 16. až 23. ledna. Ty budou k vidění v nové vitríně, takže si je zájemci lépe prohlédnou. Také korunovační klenoty bude možno prohlédnout si bezplatně.

Od konce února do 1. července se opět v Císařské konírně uskuteční výstava o nejvýznamnějších okamžicích v historickém vývoji českého státu. Výstava pojme historii Čech od 10. století až po současnost. Vstupné bude činit 100,- Kč. Souběžně s ní bude od 7. března do 28. října v Jízdárně Pražského hradu k vidění výstava o historii státních symbolů. Vstup bude stát 100,- kč. Poslední výstava unikátního kulturního projektu se bude zaobírat Stráží na Hradě. Proběhne v Tereziánském křídle Pražského hradu a k navštívení zájemců bude připravena 28. června a potrvá do 28. října. Vstup bude stát 50,- Kč.