Pražská Ořechovka je jednou z nejlukrativnějších vilových čtvrtí. Vznikala v poválečných letech 1919 až 1929 podle návrhů architektů Jaroslava Vondráka a Jana Šenkýře a jejím pomyslným ústředním bodem je Macharovo náměstí.

U něho je mimo jiné k nalezení jak kulturní centrum vilové čtvrti, tak i honosná vila architekta Vondráka. V jižním konci náměstí se v zeleni vymyká umně vypracovaná socha raněného vojáka s nadčasovým poselstvím.

Na památku střešovickým padlým

Autorem pomníku je sochař Josef Franěk, žák mnohem známějšího Bohumila Kafky, který pro pražský Vítkov vytvořil 3. největší bronzovou jezdeckou sochu v podobě Jana Žižky z Trocnova.

Pomník padlým byl na místo, na kterém je k nalezení dnes, umístěn se závěrečnými pracemi na vilové čtvrti v roce 1929. Upomínat měl nejen na ty, kteří se kvůli velké válce nevrátili do svých domovů, ale především na ty, kteří ten domov měli v pražských Střešovicích.

Po stranách podstavce pomníku je výčet jmen 82 občanů, kteří se z bojů nevrátili živí. Socha je vytvořena z vápence a měří na výšku 3 metry. Zpodobňuje raněného vojáka v záklonu.

Jako jeden z mála pomníků věnovaných padlým 1. světové válce nerozlišuje mezi československými legionáři a českými a slovenskými vojáky, kteří válčili v uniformách Rakouska-Uherska. Památník jako by poukazoval na to, že oběťmi války byli vojáci obou znesvářených stran. Od roku 1991 je pomník památkově chráněn.

Fotogalerie
9 fotografií