Budovu v Legerově ulici, která bývala sanatoriem pro movité klienty, v současné době vlastní společnost United Corporation, která ji plánuje přeměnit v hotel. Praze 2 přislíbila, že součástí bude i vybudování pietního místa.

„Praha 2 o vybudování pietního místa v Borůvkově sanatoriu, připomínajícího Josefa Toufara a Jana Palacha, usiluje dlouhodobě. Zní tak i dohoda městské části se stávajícím soukromým majitelem Borůvkova sanatoria, firmou United Corporation, která pietní místnost vybuduje v rámci rekonstrukce objektu,“ sdělila Blesk.cz záměry mluvčí Prahy 2 Ilona Chalupská.

Jak přesně bude památník vypadat, je zatím v řešení. „Diskutujeme detailní otázky ohledně nějaké další vzpomínky, pietního místa nebo nějaké místnosti, která by mohla připomínat ty historické události, které jsou s tím objektem spjaty," řekl v lednu architekt projektu Jiří Soukup pro TV Praha.

Raději komunitní centrum

Se záměrem vybudovat v místě hotel, ač s pietním místem, však nesouhlasí iniciativa Prázdné domy, jež mapuje chátrající objekty po celém Česku. „Rozdíl je v rozsahu. My bychom chtěli zachovat oba pokoje skonů jak Toufara, tak Palacha. S tím současný projekt nepočítá,“ sdělil Petr Zeman, jenž před třemi lety s přáteli iniciativu založil. V domě by uvítali spíš kulturně-kreativní centrum, zrekonstruovat by chtěli také operační sál. 25. února zapálili před Borůvkovým sanatoriem společně s dalšími Pražany svíčky jako pietní akt k 68. výročí smrti kněze Josefa Toufara.

Video
délka: 01:01

Petr Zeman (Prázdné domy, Praha Sobě) chce z Borůvkova sanatoria vytvořit pietní místo Eva Fornálová

Borůvkovo sanatorium

Borůvkovo sanatorium vzniklo roku 1931 spojením dvou budov postavených v roce 1882. Původně sloužilo jako soukromé zdravotnické zařízení pro bohaté občany, jež provozoval doktor Vladimír Borůvka a kde se údajně prováděly i nelegální potraty. Později se sanatorium změnilo na kliniku popálenin a plastické chirurgie. 

Josef Toufar a Jan Palach

Po únorovém převratu byl farář Josef Toufar přes protest farníků přeložen ze svého města Zahrádka do nedaleké Číhoště. Tam se o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 stal podle lidí zázrak - tajemně se při bohoslužbě pohnul kříž. Poté, co se z Číhoště stalo poutní místo, byl farář Toufar zatknut a mučen ve Valdicích komunistickou StB, aby přiznal, že s křížem pohnul on sám. 

Krátce před svou smrtí byl narychlo převezen právě do Legerovy ulice do sanatoria, kde 25. února 1950 zemřel. Přesně o patro výš o 19 let později zemřel Jan Palach, který se upálil na protest proti normalizaci.

Fotogalerie
33 fotografií