„Nosné konstrukce věží po stranách vlakové zastávky jsou již udělány a na konci srpna budou osazeny ocelové konstrukce dvou mostních polí přes železniční trať. Dále pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí na straně Chlumecké ulice u stanice metra,“ uvedl Hofman.

Jakmile dělníci přeložky sítí dokončí, což má být tento měsíc, zahájí výstavbu poslední schodišťové věže. Montáž ocelové konstrukce přes Chlumeckou ulici je v plánu na říjen. Termín dokončení celé stavby má být podle smlouvy města se zhotovitelem, firmou Strabag, v dubnu příštího roku. „Nicméně budeme připravovat možné zprovoznění první části, a sice lávky z ulice Borská přes trať na Chlumeckou ulici, na začátku prosince tohoto roku,“ dodal Hofman.

Nejdříve lávka, pak stanice

Přechod silnice a kolejí budou tvořit dvě ocelové lávky zakončené dvěma věžemi, ve kterých budou schodiště a výtahy. Šířka lávek má být 3,75 metru a schodišť 1,75 metru. Lávky budou přes Chlumeckou měřit 49,35 metru a přes železnici k nástupištím to bude 20,27 metru, respektive 16,73 metru. Železniční zastávku vybuduje Správa železnic a zprovozněna bude po vybudování lávky.

Lávka nebude sloužit pouze pro příchod k železniční zastávce, ale poslouží také obyvatelům Hutí, které se nacházejí severně od železniční tratě. Předpokládané využití lávky pro obyvatele přilehlých oblastí je bez započtení využití pro provoz železniční stanice průměrně 500 osob za hodinu.

Fotogalerie
6 fotografií