Nové oblečení je určeno pracovníkům pražských věží, turistických informačních center, historické tramvaje číslo 42 a dispečinku průvodcovských služeb. „Jeho smyslem je vytvořit sjednocující vizuální standard pro oficiální turistické služby, garantované hlavním městem, a tím je jasně odlišit,“ uvedla Janderová.

Prémiová destinace

Design letní a zimní varianty nového oblečení využívá symbolů jednotlivých pražských věží. Autor je rozpracoval do každé části v podobě vzoru a dezénu. „Jednotlivé kousky oblečení pak kombinují specifickou královskou modrou barvu s bronzově zlatou, která podporuje image Prahy jako prémiové destinace,“ uvedla mluvčí. Kolekce byla vytvořena tak, aby měl každý zaměstnanec možnost si jednotlivé kusy kombinovat podle toho, aby mu byly při nošení co nejpříjemnější.

PCT vznikla k 1. červenci 2018 transformací Pražské informační služby (PIS). Kromě turistických center a reklamních kampaní města byly do její správy v následujících letech převedeny některé památky. PCT je členem mezinárodní organizace European Cities Marketing a Asociace turistických informačních center ČR. PIS zanikla k 31. březnu 2021.

Fotogalerie
20 fotografií