Stavební práce byly dokončeny rychleji a provoz se tak dříve vyhne obydleným oblastem,“ uvedlo letiště. Provoz se na ni měl původně vrátit až v červenci. Letouny od konce března využívaly vedlejší dráhu, na kterou přistávaly ve směru od Prahy, vzlety pak měly směrem na Kladno.

Údržba

Důvodem dočasného přesunu byly technické a stavební práce na hlavní dráze, které mají zvýšit bezpečnost leteckého provozu na letišti. „Kromě pravidelné údržby dojde i na důležitou rekonstrukci pojezdové dráhy B vedoucí na ranvej a navýšení kapacity části kabelovodu pro světelné zabezpečení dráhy. Tyto dvě akce jsou časově nejnáročnější a mají největší přínos na zvýšení provozní bezpečnosti,” řekl před začátkem prací ředitel provozu letištních ploch Václav Válek.

Úpravy hlavní dráhy byly podle letiště spojené se zavedením podmínek pro bezpečnost provozu, které vyžaduje Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Video
délka: 03:28.00
Video se připravuje ...

Vítr 30. září 2019 zavařil i pilotům, kteří se pokoušeli přistát na pražském letišti. Aktu.cz

Fotogalerie
6 fotografií