Všude v Praze jsou k nalezení lokality, kam se některá zvažovaná stavba výslovně nehodí. Třeba panelový dům uprostřed Starého Města, nebo mohutný železobetonový komplex na Hradčanech. Těžkou hlavu s obdobnými projekty mají i v Nebušicích.

V minulosti vzniklo více projektů, které ne vždy respektovaly platný územní plán, okolní zeleň a zájmy svých sousedů,“ uvádí komise výstavby MČ Praha-Nebušice v tištěném radničním zpravodaji. „Nové stavby by se měly vhodně začlenit do stávajících zástavby, aby se předešlo například situaci, kdy v důsledku negativních dopadů stavby dojde k narušení harmonie jejího okolí a nevhodná stavba pak na dlouhá léta znehodnotí bydlení v sousedních nemovitostech.“

Kvalita života

V předešlých letech musela nebušická radnice řešit několik takovýchto případů, při nichž nakonec na základě výzvy ze stavebního úřadu muselo být přikročeno k zastavení stavby. Podle radnice není jejím cílem omezovat architektonickou invenci, ale hájit udržitelnost kvality života. „Do toho nespadají jen komunikace, výsadba nové zeleně, ale také stavby, které tento prostor spoluvytvářejí.“

S ohledem na lákavou lokalitu Nebušic – nachází se na klidném okraji hlavního města v relativně dobré dopravní dostupnosti ke stanici metra Bořislavka, se do nich nezřídka stěhují movitější obyvatelé. Ti to pak se svými plány na bydlení maličko „přehánějí.“

Rozestavěný dům na západním konci Nebušic, který nerespektoval ráz dané lokality a jeho horní rozestavěné patro muselo být zase ubouráno.
Rozestavěný dům na západním konci Nebušic, který nerespektoval ráz dané lokality a jeho horní rozestavěné patro muselo být zase ubouráno.
Autor: Zpravodaj MČ Praha - Nebušice

Radniční zpravodaj za příklad zmiňuje například novostavbu v centru, při níž její majitelé začali stavět další nadzemní podlaží, aniž by k němu měli povolení. Během následných jednání s městskou částí nebyl nalezen vhodný kompromis. Nakonec „stavebník přikročil k demolici nepovoleného podlaží,“ zmiňuje zpravodaj. Podobný případ potkal jinou stavbu na západě Nebušic, kde stavebník rovněž nerespektoval výškový charakter osobní zástavby.

Naděje v budoucnost

„Přestože nám v Nebušicích z minulosti stále ještě zbývá několik problematických projektů, s kterými bude obtížné se vypořádat, věříme, že se nám v budoucnu u nových projektů podaří dohodnout se se všemi zúčastněnými a Nebušice se budou nadále rozvíjet ke spokojenosti všech jejich občanů,“ zůstává komise výstavby MČ Praha – Nebušice optimistická.