V případě sestěhování za bydlením do zahraničí jsou na tom nezřídka nejhůř právě děti. Často mezi nimi a jejich novými „kamarády“ totiž stojí jazyková bariéra, přinejmenším do té doby, než se naučí alespoň základy svého nového jazyka. „Proto jsme se zapojili do tohoto integračního projektu, jehož prioritou je doučování českého jazyka,“ sdílí místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský (ODS).

Praha 9 podporuje projekt Ministerstva vnitra již druhým rokem. Zapojily se do něj například MŠ U nové školy nebo ZŠ Novoborská. „Výuka“ přitom probíhá netradičně zážitkovou formou. Například loni to byl týden cestování vesmírem.

Za objevováním nových světů

„V projektu Integrace cizinců jsme letos tematicky navázali na náš školní výchovný plán, který v minulém školním roce nesl název Cesta vesmírem. Každý den jsme navštívili jinou planetu, např. Pohádkovou, Náladovou,“ líčí v tištěném radničním zpravodaji Prahy 9 ředitelka MŠ U Nové školy Miroslava Karásková.

Děti cizí národnosti v rámci projektu obdrželi různé kartičky, které jim rozšiřovaly slovní zásobu. Součástí byly nejrůznější hry, soutěže, básničky a hádanky. „Skvělé bylo, že si zároveň hrály s českými dětmi, protože – jak známo – komunikační zábrany mezi vrstevníky berou rychle za své,“ uvádí ředitelka.

Nejvíce zahraničních sousedů je z Východu

Podle statistik vysočanské radnice žilo v Praze 9 k 1. lednu 2019 celkem 59 174 obyvatel, což je zhruba totožné množství, jako žije lidí v Opavě. Ze statistiky vyplývá, že kromě Čechů zde žije nejvíce Ukrajinců (10 582), Slováků (5 113), Rusů (3 070) a Vietnamců (1 127). Z dalších národů jsou pak nejvíce zastoupeni Poláci a Němci.