Skalnaté Prokopské údolí je dlouhodobě rájem pro různé rostliny, z nichž desítky jsou na červeném seznamu. Z živočišné říše zde převažuje drobný hmyz, jako jsou motýli, brouci nebo pavouci. V posledních letech však přírodní rezervaci škodí zásahy člověka, tomu by mohlo částečně zabránit rozšíření přírodní rezervace.

„Důvodem vyhlášení nové přírodní rezervace je zákonná povinnost zabezpečení ochrany území evropsky významné lokality Prokopské údolí. Nově vymezená rezervace tedy pokrývá území stávající přírodní rezervace společně s územím evropsky významné lokality,“ prozradil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Magistrát se nyní vypořádává s připomínkami městských částí, na jejichž území rezervace leží. Poté budou tisk schvalovat radní hlavního města.

Fotogalerie
3 fotografie