Sídliště Černý Most, které je dnes stěžejní součástí Prahy 14, vznikalo koncem 70. let. Městská část Praha 14 si na svůj zrod počkala do roku 1994. Historie dané lokality je pochopitelně starší, a i od roku 1994 se toho ledacos změnilo. A právě ony historické změny, jak ty dávné, tak i ty relativně současné, jsou v popředí zájmu fotografické soutěže Proměny Prahy 14 ve fotografiích.

Jak na to?

Principem soutěže je vyfocení určitého místa podle staré fotografie, nejméně 15 let staré. Zdaleka se nemusí jednat o žádné oficiální obrazové materiály, naopak. Máte-li doma na půdě album fotografií svých rodičů, prarodičů ze stavby sídliště, nebo ještě z období před jejím zahájením, tím lépe. Pak už jen na dané místo, které je na staré fotografii zvěčněné, dojít a z přibližně stejné pozice vyfotografovat jeho nynější vzhled.

Oboje (tedy jak starou fotografii, ideálně naskenovanou, tak i nově pořízenou) pak stačí zaslat na adresu Veronika.berna@praha14.cz. Zapotřebí je pochopitelně uvést své jméno. Zasílat fotografie je možné do 31. srpna letošního roku, přičemž po čas podzimu bude radnice fotografie vyhodnocovat pro speciální vydání radničního zpravodaje, kde bude deset nejlepších otištěno. Jejich autoři budou oceněni.