„Očekáváme, že největší komplikace nastanou v první dny, a to především na příjezdu směrem do Prahy. Odpolední špička nebývá tak komplikovaná, protože doprava se rozloží do delšího časového úseku. Důležité bude, aby se řidiči včas rozhodli pro svoji objízdnou trasu,” uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Na 760 metrů dlouhém úseku srovnají dělníci vozovku a položí nový povrch. Opraveny budou chodníky, které budou nově z betonové dlažby a budou mít nové žulové obrubníky. TSK opraví poškozené uliční vpusti, nově umístí stožáry a kabely veřejného osvětlení a osvětlí přechody pro chodce. Práce budou zahájeny 4. června, končit by měly v září.

Odkud kudy kam, když ne Vídeňskou?

Do Kunratic ve směru z centra povede objízdná trasa ulicemi Jalodvorská, Libušská a Dobronická. Objízdné trasy ve směru na Jesenici povedou z Braníka, severní Krče a Michle po Jižní spojce přes Brněnskou, Na Jelenách a dále po Kunratické spojce na Vídeňskou. Z jižní Krče pojedou řidiči Jalodvorskou, Libušskou a po Kunratické spojce na Vídeňskou a ze Lhotky pak přes Zálesí, Štúrovou a Libušskou na Kunratickou spojku.

Ve směru do centra pojedou řidiči od Jesenice po Kunratické spojce, z Hrnčíř ulicí K Labeškám a dále po Kunratické spojce, z Kunratic Dobronickou a Libušsskou do Štúrovy. Směrem z Písnice pak Libušskou a Štúrovou a z Modřan a Kamýku Meteorologickou do Libušské a Štúrovy.

Autobusové linky 193 a 203 pojedou ve směru od Šeberáku do centra ulicemi K Libuši a K Zeleným domkům a dále po své trase. V opačném směru pojedou po Vídeňské, pak ulicí K Zeleným domkům a dále po ulici K Libuši.