Lokalita, která trpí na nepořádek, zvýšenou trestnou činnost, za poslední dobu ale také i na stížnosti z řad veřejnosti, se nachází prakticky v oblasti stanice MHD Vysočanská. Konkrétně se jedná o oblasti několika domů v ulici Kolbenova a U Vinných sklepů. Radnice se proto obrátila na magistrát, aby tuto lokalitu vyhlásil za oblast sociálně nežádoucích jevů, aby se nestala tzv. vyloučenou lokalitou. Co to přesně znamená?

Pokud by se do dané lokality přistěhovali lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, nebudou jim peníze vyplaceny. Vyloučená lokalita přitom představuje oblast, ve které se soustřeďuje velký počet osob bez stálého zaměstnání a pravidelného příjmu. Veskrze lze předpokládat, že se jedná o problematické obyvatele, kteří dělají problémy svým sousedům v blízkém okolí, například nepořádkem, zvýšeným hlukem, rušením nočního klidu či zvýšenou mírou kriminality. Radnice v tomto případě hodlá takovému stavu předejít, aby se do dané lokality za státní peníze nestěhovaly další „problematické“ živly. Lidí, kteří v daném místě bydlí, se vyplácení dávek nedotkne. V neposlední řadě toto opatření i zabrání poklesu hodnoty místních nemovitostí.