27. březen bude prvním dnem, kdy se na území Čakovic – pokaždé konkrétně ve středy od 14 do 18 hodin na dvou stanovištích v Třeboradicích (u hřbitova) a Miškovicích (ulice Na Kačence) – kontejner na velkoobjemový odpad objeví. Následovat budou další data - 10. a 24. dubna, 15. a 22. května nebo 5. a 19. června.

Ve druhém pololetí letošního roku se v též frekvenci vyskytnou kontejnery do října. Poprvé se tomu tak stane 10 a 24. července, následně pak 14. a 28. srpna, 11 a 25. září. V říjnu budou kontejnery přistaveny 9. a nakonec 23.

Co ano, co ne?

V hlavním městě se objevuje několik druhů kontejnerů. Do každého přitom patří jen některý druh odpadu. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad se určitě nevyhazuje nebezpečný odpad. Tím je rozuměna elektronika, chemikálie nebo stavební suť. Rovněž do něj nepatří bioodpad neboli tráva, ovoce či větve.

Do velkoobjemového kontejneru naopak patří například starý a nevyužívaný nábytek. Rovněž lze hovořit o výbavě koupelny – jako například wc mísa, vana nebo umyvadlo potažmo zrcadlo. Vyhodit se zde dají linolea nebo koberce, kovové předměty či sportovní předměty a podobný druh odpadu.