Do městské části Praha-Královice, která se nachází na jihovýchodní hranici hlavního města a kde žije zhruba 400 obyvatel, zavítají první kontejnery na velkoobjemový odpad (VOK) v únoru. Stane se tak pokaždé ve čtvrtek v ulici K Uhříněvsi 56. Kontejnery se tam objeví ve dnech: 7. února, 7. března, 11. dubna, 16. května, 13. června, 8. srpna, 12. září, 10. října, 14. listopadu a 5. prosince.

Ohledně bioodpadu bylo rozhodnuto, že se kontejnery v Královicích budou objevovat o sobotách mezi 9:00 až 12:00, rovněž v ulici K Uhříněvsi 56. Konkrétně tomu ve dnech: 9. a 23. března, 27. dubna, 11. a 25. května, a konečně 15. a 29. června.

Nebezpečný odpad, na tomtéž místě, bude svážet speciální vůz k tomu určený. V Královicích se bude vyskytovat: 26. února a 28. května (17:40 – 18:00), 10. srpna (10:40 – 11:00) a 15. října (17:40-18:00).

Jen pro místní

Všechny služby, které zprostředkovává hlavní město Praha, jsou určeny pro obyvatele městské části bezplatně. Netýká se tedy odpadu, který vznikl například z podnikatelské činnosti, zrovna tak odpadu obyvatel jiné městské části. Obsluha u kontejnerů může vyžadovat předložení občanského průkazu.