Velkoobjemové kontejnery se v Letňanech budou objevovat vždy od 14 hodin, na místě setrvají do 18 hodin. Poprvé se v ulicích objevily 11. ledna, a to konkrétně na křižovatkách Velhartická a Prachatická, respektive Místecká a Jablůnkovská. Téhož dne byl přistaven ještě do ulice Běloveská. Do konce měsíce se kontejnery objeví také 25. ledna v Ostravské ulici a na křížení ulic Tvrdého a Rychnovská.

Únorové přistavení kontejnerů proběhne rovněž ve dvou termínech. 8. února budete moci vyhazovat přebytečné harampádí opět na Velhartické křižovatce, dále pak na křížení ulic Vratimovská a Chlebovická, nakonec v Opočenské ulici. Do ulic Terezínská a na křižovatky Miroslava Hajna a Pavla Beneše, respektive Místecká a Jablůnkovská dojde 22. února.

8. března se VOK ocitnou v Žamberské, dále opět na Místecké křižovatce, a na křížení Tupolevovy a Bukovecké. Ve Fryčovické a v Letovské budou kontejnery přistaveny 22. března. Co se dubna týče, znovu na křižovatkách:  Velhartické, Vratimovské a Tvrdého je pracovníci přistaví 5. dubna. 26. dubna bude možno zajít do Ostravské, respektive na křižovatky Miroslava Hajna a Místecká.

Ve Velhartické, Běloveské a Opočenské se VOK znovu vyskytnou 3. května. Téhož měsíce, akorát až 24. května, budou přistaveny také do Místecké a Terezínské. Na červen bylo rozhodnuto o přistavení kontejnerů do ulic Vratimovská, Místecká a Letovská, konkrétně 7. června. Posledním dnem v prvním pololetí, kdy budou kontejnery přistaveny, bude 28. červen. Toho dne bude k vidění i použití stát ve Fryčovické, ulici Miroslava Hajna a Bukovecké.

Co do nich?

Do velkoobjemových kontejnerů je primárně určen objemný odpad, například nábytek, nářadí, vybavení koupelny jako například vany či záchodové mísy, koberce i případně objemný elektroodpad. Naopak do něj nepatří stavební odpad, jako jsou zbytky zdí či suti, bioodpad nebo chemikálie. Kontejnery jsou určeny primárně pro obyvatele Prahy 18, nikoliv pro podnikatelské subjekty.