Při každém střídání ročního období nastává čas změn. Nejinak je tomu v případě úklidu. V Petrovicích na východě Prahy na takovýto úklid nezapomínají. Přistaví proto nejen velkoobjemové kontejnery (VOK), ale i kontejnery na bioodpad a nebezpečný odpad.

Velkoobjemové kontejnery

Člověk vyklízí dům od zbytečného haraburdí a klade si zažitou otázku „kam s ním“? Odpověď je nasnadě. Do velkoobjemového kontejneru. V Petrovicích se do prosince vyskytne hned osmkrát, pokaždé ve středu.

19. září se v Edisonově ulici objeví od 14 do 18 hodin. 3. října lze VOK nalézt ve Frostově ulici – kam bude přistaven i dne 28. listopadu. V Lessnerově ulici přistaví kontejner 10. října, o 14 dní později se objeví i v Rezlerově ulici, kde se znovu objeví i 5. prosince. 7. listopadu přistaví VOK v Morseově ulici a 21. listopadu v Euklidově ulici. Všechna stanoviště mají přitom totožný čas – od 14 do 18 hodin

Kontejnery na bioodpad

S koncem léta souvisí i nějaký ten odpad ze zahrádek. V Petrovicích se hned 1. září vyskytne kontejner k tomu účelu určený objeví na křižovatce Celsiovy a Leběděvovy od 13 do 17 hodin. Totožné místo si kontejner „zopakuje“ ve stejný čas i 13. října. V Edisonově ulici se kontejner na bioodpad objeví dne 8. září dopoledne, posléze 22. září a17. listopadu odpoledne.

Do Morseovy ulice se kontejner na bioodpad přistaví dopoledne 22. září, posléze ještě 20. října a 10. listopadu – ovšem v tyto dny odpoledne. 22. září se odpoledne kontejner na bioodpad přistaví i do Edisonovy ulice, kam se navrátí ještě 17. listopadu. 29. září se od 9 do 12 objeví kontejner v Dieselově ulici, kam se vrátí 27. října, tentokrát v odpoledním čase od 13 do 16 hodin. Dalším stanovištěm pro přistavení kontejneru na bioodpad bude 6. října dopoledne ulice Euklidova, kam bude kontejner přistaven ještě 3. listopadu odpoledne.

Nebezpečný odpad

Na podzim, tak jako každé roční období, je radno počítat i s nebezpečným odpadem. V Petrovicích se proto přistaví speciální kontejner na nebezpečný odpad 15. listopadu, kdy vystřídá několik stanovišť.

Přesně v 16 hodin zamíří vůz na svoz nebezpečného odpadu na křižovatku Moreseovy a Voltovy. Pobude tam 20 minut, než se přesune do křižovatky Edisonovy a Galileovy. V 17 hodin by měl být k vidění na křižovatce Archimédovi a Ohmovi, hned nato na křižovatce Voltovy a Relzerovy. Od 18:30 do 18:50 zakončí vůz na svoz nebezpečného odpadu v Petrovicích svou štaci na stanovišti u parkoviště v ulici Frostova.