Celkem na 4 místech se budou moci občané MČ Praha 20 a přilehlých oblastí zbavovat nepotřebného harampádí a bioodpadu. Na konec února naplánoval Odbor místního hospodářství radnice Prahy 20 přistavení prvních VOK. Schválený harmonogram zahrnuje období od února až do června letošního roku.

Kontejnery budou přistaveny na Křovinově náměstí, na křižovatce Jeřické a Chvalkovické, v ulici Ratibořická u odbočky k Domovu dětí a mládeže, a nakonec na parkovišti za benzínovou pumpou u křižovatky ulic Mezilesí a Běchorská.

Kdy a kde?

Na Křovinově náměstí a na křižovatce Jeřické a Chvalkovické budou 25. 2., 25. 3., 22. 4., 27. 5. a 24. 6. Kontejnery na bioodpad se v daných místech objeví 8.4. a na křižovatce ještě 29. 4.

Na parkovišti za benzínovou pumpou u Mezilesí a Běchorské, spolu s ulicí Ratibořickou, se VOK přistaví ve dnech 11. 3., 8.4., 13. 5. a 10. 6. Kontejnery na bioodpad budou přistaveny hned na apríla čili 1. 4., a za benzínovou pumpou ještě jednou 22. 4.

Na co jsou určeny?

VOK slouží především k vyhození přebytečných věcí z domácnosti. Může se jednat o kusy nábytku, zastaralé nářadí či jiné nejrůznější předměty. Do kontejnerů na bioodpad patří listí, větve, tráva, vypleté rostliny či třeba shrabané jehličí.