Pražské VOK a MSD podaly ve výběrovém řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která činí 87 680 244,- KČ bez DPH. Právě za tuto částku bude po další tři roky zajišťován provoz více než pěti tisíců VOK, které se v ulicích Prahy vyskytují. Do nich mohou vyhazovat občané objemný odpad z domácností, například při vyklízení nemovitostí.

Mimoto smlouva garantuje i provoz MSD, které se vyskytují zejména v těch částech metropole, které na svém území nemají sběrný dvůr. Fungují jako dočasná shromáždiště několika velkoobjemových kontejnerů, kterých je během roku zřizováno zhruba 110. Patří do nich objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad, kovy a jiné. 

Velkoobjemové kontejnery umožňují lidem rychle a jednoduše se zbavit nepotřebného harampádí. Díky nim se omezuje množství zakládaných černých skládek. A mobilní sběr nebezpečných odpadů zase usnadňuje občanům legálně se zbavit těchto odpadů, takže je neházejí do popelnic na komunální odpad,“ sdělila radní Jana Plamínková (STAN).