Do velkoobjemových kontejnerů (VOK) náleží objemný odpad z domácností, který se nevejde do popelnic, např. starý nábytek, koberce, kuchyňské vybavení. Kontejnery na bioodpad slouží na odpad ze zahrad, jako je listí, tráva či větve. Kontejnery na nebezpečný odpad jsou určeny pro různé chemikálie či kyseliny. Všechny tyto kontejnery se v květnu a červnu objeví v Kolovratech a Lipanech.

Který, kde a kam?

Vozidlo pro sběr nebezpečného odpadu navštíví Kolovraty v úterý 29. 5. a bude mít celkem tři stanoviště, na kterých pobude 20 minut. V 15:30 bude přistaveno na křižovatce ulic V Listnáčích a Do Kopečka. V 16 hodin se přesune do ulice V Tehovičkách, a v 16:30 si postojí v ulici Do Lipan. V úterý 19. 6. v čase od 16 do 20 hodin se VOK objeví v ulicích U Vodice a Albíny Hochové.

Kontejnery na bioodpad se zeminou se do několika kolovratských a lipanských ulic vypraví v sobotu 23. 6., všechny v čase od 13 do 16 hodin. Bude tomu tak konkrétně v ulicích Albíny Hochové nad vlakovou zastávkou, Do Lipan na parkovišti u kostela sv. Ondřeje, Meduňková, U Vodice, Kotíkova, K Říčanům a na lipanské návsi. Vyjma jednotlivých kontejnerů se v květnu a červnu přistaví také mobilní sběrný dvůr s obsluhou, kam bude možné vyhazovat bioodpad, objemný odpad, dřevo nebo suť. Bude tomu tak o sobotách 26. května a 9. června vždy od 10 do 16 hodin. Mobilní sběrný dvůr bude možné nalézt v ulici Do Lipan poblíž kostela.
Fotogalerie
7 fotografií