Po 2 březnové dny a na 12 místech budou moci občané MČ Praha 15 vyhazovat smetí ze svých zahrad a zahrádek, případně odpad rostlinného původu ze svých kuchyní. Na druhou půli března naplánoval Odbor životního prostřední MČ Praha 15 přistavení kontejnerů na bioodpad.

Kdy a kam budou přistaveny?

18. 3. v čase mezi 9. a 12. hodinou se kontejnery ocitnou na křižovatkách následujících ulic: Miranova a Purkrabská, Na Košíku a K Horkám, Pod Vartou a Lochotínská, Štěrboholská a U Branek, U Továren a V Nových domcích. Na křižovatce ulic Dobropolská a Mezi Potoky bude kontejner přistaven až mezi 12. a 16. hodinou.

24. března se od 9 do 12 hodin objeví kontejnery na těchto křižovatkách: Herbenova a Pod Stanicí, Pražská a Azalková, U Břehu a U Potoka. V čase mezi 12. až 16. hodinou budou kontejnery přistaveny na křižovatkách ulic: Herbenova a Hostišovská, Pod Průsekem a Pod Štepem, Stadická a Bolevecká.

Co do nich patří?

Kontejnery na bioodpad slouží především k vyhození odpadu přírodního původu. Jsou tak určeny především na smetí ze zahrady, jako je například listí, větve, tráva, vypleté rostliny, neznečištěná zemina nebo kuchyňský odpad rostlinného původu. Cokoliv jiného, od nábytku přes kovy až po umělohmotný odpad, do kontejneru na bioodpad nepatří.

Kontejnery budou průběžně monitorovány odbornou obsluhou, která bude hledět na jejich plnost i na dodržení podmínek. Odbor nabádá, že pakliže bude kontejner přeplněn, nemají lidé odpad nechávat poblíž kontejneru na ulici, ale mají se obrátit na nejbližší bezplatný sběrní dvůr nebo kompostárnu v Malešicích.