Výuka na školách už dávno není jen o tom předstoupit před třídu, udělat zápis do třídnice, odříkat text z učebnice a vyčkat na zvonění ohlašující konec hodiny. Postupem let se způsoby a metodika mění k větší preciznosti a efektivnosti, jejichž spolehlivým měřítkem je praxe během výuky.

Ne každý učitel však má tu možnost nechat si poradit od svého kolegy. Z toho důvodu vznikl projekt Domino, do kterého se mohou hlásit pedagožky a pedagogové mateřských i základních škol hlavního města i z celé republiky. Do projektu se může přihlásit každý vyučující, který se může nechat inspirovat svými kolegy, a to do 31. ledna. Na internetových stránkách soutěžní přehlídky je možno nechat se poučit z hlediska animace, simulace, prezentace, cvičení i obecné metodiky. Získané poznatky lze přitom různě upravovat dle vlastních postřehů a potřeb. Výhodou díky moderním technologiím je, že je mohou využít i během výuky.