Kam který odpad patří je nasnadě. Do kontejnerů na bioodpad patří především listí, tráva, větve či neznečištěná zemina, popřípadě kuchyňský bioodpad rostlinného původu, jako jsou například slupky od brambor či odřezky zeleniny. Do kontejnerů na nebezpečný odpad patří patří rozpouštědla, kyseliny, zářivky, lepidla, barvy, baterie a akumulátory, oleje nebo tuky či léčiva.

Bioodpad

Na podzim se přistavený velkoobjemový kontejner s obsluhou vyskytne 29. září na křižovatce ulic Miškovická a Poleradská na Proseku, a v Podvinném mlýnu, v čase mezi 12 a 14 hodinou. 6. října bude kontejner stát na křižovatce ulic Před Mosty a Za Mosty v Hrdlořezích, a v ulici Obvodová poblíž křížení s ulicí Ke Klíčovu, oboje v čase 9 až 12 hodin. 7. října v tomtéž časovém rozmezí se kontejnery vyskytnou v ulici Hrdlořezská, respektive na křižovatce ulic K Lipám a Chrastavská. 21. října se v čase 9 až 12 hodin objeví kontejner v ulici Pod Krocínkou.

Dalšího přistavení se obyvatelé deváté městské části dočkají 3. listopadu na křižovatce ulic Nad Krocínkou a Obvodová, opět dopoledne; 4. listopadu ve stejný čas na křižovatkách Pokorného a Jahodnické, respektive Kopečné a Nad Šestikopy. Tentýž den se kontejner objeví i odpoledne od 13 do 16 hodin v ulici Nad Kundratkou. 17. listopadu se odpoledne kontejner přistaví opět na křižovatku Miškovické s Poleradskou. Poslední možnost vyhodit svůj bioodpad pak budou moci zdejší obyvatelé 18. listopadu v Podvinném mlýnu, opět v odpoledních hodinách.

Nebezpečný odpad

Mobilní vůz na nebezpečný odpad se v Praze 9 do konce roku vyskytne už jen dvakrát, vždy ve dvacetiminutových intervalech. Poprvé tomu bude v úterý 11. září, kdy se v 16 hodin na 20 minut zastaví na křižovatce ulic Letňanská a Klíčovská. V 16:40 bude stát na křižovatce Špitálské a Prouzovy. V 17:10 bude stát u metra Českomoravská v ulici Drahobejlova. Následně od 17:50 bude stát na křižovatce ulic Vysočanského náměstí a U nové školy. Svou odpolední túru završí stáním v ulici U Smetanky u Lidlu v 18:30.

Druhým datem podzimního svozu nebezpečného odpadu bude sváteční sobota 17. listopadu. V 8 hodin vůz přijede na křižovatku ulic K Šafránce a Na Pokraji. V 8:30 se ocitne na prosecké křižovatce Mimoňská a Verneřická. V 9 hodin se vypraví na křižovatku Letňanské a Klíčovské. Od 9:40 bude vůz stát na křížení ulic Špitálská a Prouzova. V 10:10 bude k nalezení v Drahobejlově ulici, následně v 10:50 na křižovatce ulic Vysočanského náměstí a U nové školy. Svou dopolední túru opět završí stáním v ulici U Smetanky u Lidlu v 11:30.